Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5977
UUID βάσης δεδομένων: 54693a2e-a2e9-48f5-9d9b-7ab0af678319
Όνομα: Panayia Eleousa
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Salamyu Kariyesi Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Σαλαμιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Panayia Eleousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 905,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
325,0 300,0 280,0 0,0
35,9% 33,1% 30,9% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Σαλαμιού:
1,00
28,00
3,6%
Σαλαμιού:
1,00
2,00
50,0%
Σαλαμιού:
1,00
34,00
2,9%
Σαλαμιού:
1,00
34,00
2,9%
Σαλαμιού:
2,00
50,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Σαλαμιού:
30,00
290,50
10,3%
Γαίες (αξία)
Σαλαμιού:
325,00
4.500,00
7,2%
Σαλαμιού:
2,00
28,00
7,1%
Σαλαμιού:
2,00
31,00
6,5%
Σαλαμιού:
30,00
268,00
11,2%
Σαλαμιού:
2,00
31,00
6,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Σαλαμιού:
300,00
2.615,00
11,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Σαλαμιού:
280,00
3.170,00
8,8%
Σαλαμιού:
0,00
15,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Σαλαμιού:
0,00
299,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Σαλαμιού:
0,00
4.740,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Σαλαμιού:
905,00
15.025,00
6,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Παναγίας Ελεούσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Panayia Eleousa 905,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 30,00 325,00
002   γη με βλάστηση 1 5,00 200,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 200,00
004   αμπέλι 1 5,00 200,00
005   αμπέλι (bağ) 1 5,00 200,00
006   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 25,00 125,00
007   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 30 300,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 30 300,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 15 150,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 280,00
002   σπίτι (hane) 1 1 80,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 10:41 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Panayia Eleousa. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5977/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό