Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5979
UUID βάσης δεδομένων: bd98f64f-be48-4d68-abde-39b8295b4a15
Όνομα: Μαλούντα, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Malounta
Μαλούντα, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Malounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.465,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.775,0 995,0 2.840,0 3.855,0
26,5% 9,5% 27,1% 36,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
20,00
446,00
4,5%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
25,00
512,00
4,9%
Καζάς Κουκλιών:
25,00
512,00
4,9%
Καζάς Κουκλιών:
40,00
857,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
232,75
9.083,75
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
2.775,00
125.366,90
2,2%
Καζάς Κουκλιών:
20,00
177,00
11,3%
Καζάς Κουκλιών:
22,00
479,00
4,6%
Καζάς Κουκλιών:
104,00
836,00
12,4%
Καζάς Κουκλιών:
22,00
491,00
4,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
995,00
8.600,00
11,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.840,00
68.940,00
4,1%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
347,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
80,00
4.461,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
3.855,00
103.170,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
10.465,00
306.076,90
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 1.435,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 1.140,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 180,00
Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 640,00
Eyüb γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 465,00
Şerife κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 65,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 0,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 105,00
Musa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 220,00
Havva κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαλούντα, η 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 232,75 2.775,00
002   γη με βλάστηση 22 16,75 1.645,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 5,25 1.450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 5,25 1.450,00
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,00 400,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 5,25 1.050,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 7,00 105,00
008   καπνά 8 6,00 90,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 8 6,00 90,00
010   βαμβάκι 1 1,00 15,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 15,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 4,50 90,00
013   οπωρώνας χωρίς άρδευση (meyveli bağçe susuz) 1 1,50 75,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 3,00 15,00
015   άλλη χρήση γης 4 4,00 70,00
016   αλώνι (harman) 4 4,00 70,00
017   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 212,00 1.060,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 212,00 1.060,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 104 995,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 95 950,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 7 70,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 87 870,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 9 45,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 9 45,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 22 2.840,00
002   σπίτι (hane) 19 19 2.360,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 2 2 400,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
007   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 72 1.855,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 4 5 500,00
004   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 2 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
006   βόδι (öküz) 3 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαλούντα, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5979/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό