Όνομα: Μαλούντα, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Malunda
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Malounta
Μαλούντα, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Malounda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.542,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.437,5 735,0 1.420,0 1.530,0
31,6% 16,2% 31,3% 33,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
20,00
446,00
4,5%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
25,00
512,00
4,9%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
40,00
857,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
189,25
4.926,00
3,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
1.437,50
48.924,40
2,9%
Καζάς Κουκλιών:
20,00
177,00
11,3%
Καζάς Κουκλιών:
22,00
479,00
4,6%
Καζάς Κουκλιών:
73,00
533,00
13,7%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
735,00
5.595,00
13,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.420,00
26.825,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
17,00
347,00
4,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
66,00
3.624,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.530,00
56.150,00
2,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.542,50
135.324,40
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Süleyman γιος του Hüseyin
Μαλούντα, η 1.435,00
Mehmed γιος του Osman
Μαλούντα, η 1.140,00
Mustafa γιος του Osman
Μαλούντα, η 180,00
Hasan γιος του Yusuf
Μαλούντα, η 640,00
Eyüb γιος του Mustafa
Μαλούντα, η 465,00
Şerife κόρη του Osman
Μαλούντα, η 65,00
Osman
Μαλούντα, η 0,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Μαλούντα, η 105,00
Musa γιος του Ahmed
Μαλούντα, η 220,00
Havva κόρη του Mehmed
Μαλούντα, η 210,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 196,75 1.857,50
002   γη με βλάστηση 22 8,75 877,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 1,75 750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 1,75 750,00
005   κήπος με μουριές (bağçe dutlu) 1 0,00 400,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 10 1,75 350,00
007   9 2,50 37,50
008   καπνά 8 1,50 22,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 8 1,50 22,50
010   βαμβάκι 1 1,00 15,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 15,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 4,50 90,00
013   οπωρώνας χωρίς άρδευση (meyveli bağçe susuz) 1 1,50 75,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 3,00 15,00
015   4 2,00 50,00
016   αλώνι (harman) 4 2,00 50,00
017   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 14 186,00 930,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 14 186,00 930,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 83 815,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 80 800,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 7 70,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 72 720,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 3 15,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 4 1.700,00
002   σπίτι (hane) 19 1 1.220,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
005   Μύλοι 2 2 400,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
007   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 69 1.630,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
004   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 2 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 10 80,00
006   βόδι (öküz) 11 5 750,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 8 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:29 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαλούντα, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5979/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό