Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5980
UUID βάσης δεδομένων: a0a303e1-4564-4da5-b9b1-883d40b9bcc8
Όνομα: Άγιος Ιωάννης (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yani
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Ioannis (Pafou)
Άγιος Ιωάννης (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Ioannis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.223,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.186,0 515,0 1.560,0 4.407,0
16,4% 7,1% 21,6% 61,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
34,00
2.071,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
80,00
3.639,00
2,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
168,75
17.800,00
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.186,00
203.778,10
0,6%
Καζάς Πάφου:
20,00
947,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
38,00
2.012,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
62,00
3.394,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
4,00
283,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
515,00
34.440,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.560,00
138.835,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
33,00
1.574,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
265,00
12.121,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.407,00
204.930,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.223,00
566.978,10
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Halil γιος του Ramazan
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 3.570,00
Osman γιος του Mehmed
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 1.530,00
Mustafa γιος του Osman
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 965,00
Mustafa γιος του Halil
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 912,50
Eyüp γιος του Hüseyin
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 810,00
Ahmed γιος του Derviş
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 777,50
Mustafa γιος του Ramazan
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 162,00
Osman γιος του Ahmed
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 450,00
Hüseyin γιος του Nebi
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 60,00
Alaaddin γιος του Mehmed
Άγιος Ιωάννης (Πάφου) 880,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 80 256,50 1.913,50
002   γη με βλάστηση 44 90,50 1.133,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 13 4,25 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 13 4,25 450,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 2 0,50 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 3,75 350,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 12 8,50 277,50
008   καπνά 3 2,50 37,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 3 2,50 37,50
010   αμπέλι 9 6,00 240,00
011   αμπέλι (bağ) 9 6,00 240,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 77,75 406,00
013   αγροτεμάχιο (tarla) 1 2,00 10,00
014   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 8 1,75 26,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 10 74,00 370,00
016   άλλη χρήση γης 11 1,00 20,00
017   αλώνι (harman) 11 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 25 165,00 760,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 25 165,00 760,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 71 595,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 67 580,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 14 55 470,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 4 40,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 3 20,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 5 50,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 4 15,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 10,00
009   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 38 7 1.860,00
002   σπίτι (hane) 32 1 1.540,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 33 298 5.047,00
002   πρόβατα (agnam) 2 55 440,00
003   άλογο (bargi̇r) 7 11 2.200,00
004   φοράδα (kisrak) 4 10 2.000,00
005   αγελάδα (inek) 1 1 200,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
007   αίγες (keçi̇) 4 229 1.832,00
008   βόδι (öküz) 19 2 375,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 18 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ιωάννης (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5980/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό