Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5981
UUID βάσης δεδομένων: 59e23890-9d30-4b23-9de7-2d727a4ca860
Όνομα: Çamlı Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çamlı Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.065,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.735,0 1.510,0 17.630,0 6.190,0
18,5% 4,9% 56,8% 19,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.074,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
10,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
119,00
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.735,00
521.383,10
1,1%
Καζάς Πάφου:
2,00
947,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
151,00
6.113,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.185,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.510,00
61.145,00
2,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
17.630,00
346.355,00
5,1%
Καζάς Πάφου:
6,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
193,00
15.440,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.190,00
437.137,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
31.065,00
1.366.020,10
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τσαμλί (άγνωστη ονομασία στα ελληνικά)
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Çamlı Manastırı 31.970,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 10 119,00 5.735,00
002   γη με βλάστηση 7 74,00 5.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 17,00 3.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 17,00 3.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 17,00 3.400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 57,00 2.070,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 2 7,00 70,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 5,00 50,00
009   άλλο χωράφι με λουβιά (μαυρομάτικα) (def'a börülce tarlası) 1 2,00 20,00
010   αμπέλι 3 50,00 2.000,00
011   αμπέλι (bağ) 3 50,00 2.000,00
012   άλλη χρήση γης 1 0,00 40,00
013   αλώνι (harman) 1 0,00 40,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 45,00 225,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 45,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 151 1.510,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 150 1.500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 150 1.500,00
004   καρυδιά 1 1 10,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 12 17.630,00
002   σπίτι (hane) 1 1 10.600,00
003   μικρό και μεγάλο διώροφο σπίτι (tahtani ve fevkani sagir ve kebir hane) 1 1 10.600,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
006   τμήμα κτηρίου 1 1 250,00
007   δωμάτιο 1 1 250,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 250,00
009   βοηθητικές κατασκευές 2 5 600,00
010   σπίτια νερόμυλου (su değirmeninin haneleri) 2 5 600,00
011   Μύλοι 4 4 6.100,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
013   Νερόμυλοι 3 3 5.800,00
014   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 1.500,00
015   άλλος χειμερινός νερόμυλος (def'a kış su degirmeni) 1 1 1.500,00
016   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 5 190 5.440,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 13 2.600,00
003   φοράδα (kisrak) 2 12 2.400,00
004   αγελάδα (inek) 1 7 1.400,00
005   αίγες (keçi̇) 1 170 1.440,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 4, 2020, 6:03 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çamlı Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5981/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό