Όνομα: Çamlı Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çamlı Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.265,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.535,0 1.510,0 15.530,0 6.190,0
20,3% 5,5% 57,0% 22,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
1,00
1.792,00
0,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
1,00
2.071,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
10,00
3.639,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
114,00
17.800,00
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.535,00
203.778,10
2,7%
Καζάς Πάφου:
2,00
947,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
151,00
3.394,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
6,00
283,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.510,00
34.440,00
4,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.530,00
138.835,00
11,2%
Καζάς Πάφου:
6,00
1.574,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
190,00
12.121,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.190,00
204.930,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
27.265,00
566.978,10
4,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τσαμλί (άγνωστη ονομασία στα ελληνικά)
Çamlı Manastırı 31.970,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 10 119,00 5.735,00
002   γη με βλάστηση 7 74,00 5.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 17,00 3.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 17,00 3.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 17,00 3.400,00
006   5 57,00 2.070,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 2 7,00 70,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 5,00 50,00
009   άλλο χωράφι με λουβιά (μαυρομάτικα) (def'a börülce tarlası) 1 2,00 20,00
010   αμπέλι 3 50,00 2.000,00
011   αμπέλι (bağ) 3 50,00 2.000,00
012   1 0,00 40,00
013   αλώνι (harman) 1 0,00 40,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 45,00 225,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 45,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 151 1.510,00
002   ελιές 1 150 1.500,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 150 1.500,00
004   καρυδιές 1 1 10,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 9 12 17.330,00
002   σπίτι (hane) 1 1 10.600,00
003   μικρό και μεγάλο διώροφο σπίτι (tahtani ve fevkani sagir ve kebir hane) 1 1 10.600,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
005   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
006   1 1 250,00
007   1 1 250,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 250,00
009   βοηθητικές κατασκευές 2 5 300,00
010   σπίτια νερόμυλου (su değirmeninin haneleri) 2 5 300,00
011   Μύλοι 4 4 6.100,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
013   Νερόμυλοι 3 3 5.800,00
014   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 1.500,00
015   άλλος χειμερινός νερόμυλος (def'a kış su degirmeni) 1 1 1.500,00
016   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 6 193 6.190,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 13 2.600,00
003   φοράδα (kisrak) 2 12 2.400,00
004   αγελάδα (inek) 1 7 1.400,00
005   αίγες (keçi̇) 1 170 1.440,00
006   βόδι (öküz) 1 3 750,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούλ. 4, 2020, 6:03 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çamlı Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5981/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό