Όνομα: Άγιος Νικόλαος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Nikola
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Nikolaos (Pafou)
Άγιος Νικόλαος (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.362,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
7.512,5 1.575,0 3.440,0 7.205,0
38,8% 8,1% 17,8% 37,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
76,00
1.792,00
4,2%
Καζάς Πάφου:
0,00
53,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
87,00
2.071,00
4,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
214,00
3.639,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
289,00
17.800,00
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
7.512,50
203.778,10
3,7%
Καζάς Πάφου:
59,00
947,00
6,2%
Καζάς Πάφου:
88,00
2.012,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
153,00
3.394,00
4,5%
Καζάς Πάφου:
8,00
283,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.575,00
34.440,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.440,00
138.835,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
65,00
1.574,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
461,00
12.121,00
3,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.205,00
204.930,00
3,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
19.362,50
566.978,10
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
Άγιος Νικόλαος 1.460,00
Yusuf γιος του Yusuf
Άγιος Νικόλαος 1.290,00
Yakub γιος του Mustafa
Άγιος Νικόλαος 1.250,00
Rabia κόρη του Kasım
Άγιος Νικόλαος 390,00
Kasım
Άγιος Νικόλαος 0,00
Mehmed γιος του Şahin
Άγιος Νικόλαος 2.670,00
İbrahim γιος του Davud
Άγιος Νικόλαος 630,00
Salih γιος του Davud
Άγιος Νικόλαος 230,00
Mehmed γιος του Osman
Άγιος Νικόλαος 355,00
Salih γιος του Ahmed
Άγιος Νικόλαος 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 214 506,00 10.067,50
002   γη με βλάστηση 145 240,00 8.162,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 11,00 2.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 38 11,00 2.200,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 14 5,75 1.150,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 24 5,25 1.050,00
007   75 132,50 5.440,00
008   καπνά 1 2,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 2,00 30,00
010   αμπέλι 74 130,50 5.410,00
011   αμπέλι (bağ) 74 130,50 5.410,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 32 96,50 522,50
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 50,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 15,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 29 87,00 435,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 22,50
017   28 2,00 85,00
018   αλώνι (harman) 28 2,00 85,00
019   αλώνι (harman yeri) 6 1,00 30,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 264,00 1.820,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 264,00 1.820,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 59 181 1.750,00
002   ελιές 41 163 1.645,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 12 18 180,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 8 6 60,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 3 11 110,00
006   ελιά (zeytun) 1 105 1.050,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 28 40 415,00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 15 15 75,00
009   αμυγδαλιά (badem) 15 15 75,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 15 15 75,00
011   καρυδιές 1 1 10,00
012   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
013   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
014   φουντουκιές 1 1 10,00
015   φουντουκιά (fındık) 1 1 10,00
016   χαρουπιές 1 1 10,00
017   χαρουπιά (harup) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 88 13 4.520,00
002   σπίτι (hane) 73 1 3.400,00
003   κατάστημα (dükkan) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 3 1 180,00
005   μάντρα (mandıra) 3 1 180,00
006   5 1 500,00
007   5 1 500,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 1 500,00
009   5 8 40,00
010   κυψέλη (ari kovani) 5 8 40,00
011   Μύλοι 1 1 200,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 65 615 9.055,00
002   άλογο (bargi̇r) 15 9 2.250,00
003   φοράδα (kisrak) 10 6 1.650,00
004   αγελάδα (inek) 11 3 300,00
005   μουλάρι (katir) 3 1 500,00
006   αίγες (keçi̇) 10 600 5.260,00
007   αίγα και ρίφι (keçi ve oğlak) 4 235 2.740,00
008   βόδι (öküz) 26 2 745,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 11 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5982/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό