Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5982
UUID βάσης δεδομένων: 7c1bd48c-5f66-4b28-a44e-1a6ab8872616
Όνομα: Άγιος Νικόλαος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Nikola
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Nikolaos (Pafou)
Άγιος Νικόλαος (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 71.837,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
29.982,5 2.460,0 20.860,0 18.535,0
41,7% 3,4% 29,0% 25,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
76,00
1.792,00
4,2%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
87,00
2.071,00
4,2%
Καζάς Πάφου:
87,00
2.074,00
4,2%
Καζάς Πάφου:
214,00
3.639,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.259,75
33.744,75
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
29.982,50
521.383,10
5,8%
Καζάς Πάφου:
59,00
947,00
6,2%
Καζάς Πάφου:
88,00
2.012,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
260,00
6.113,00
4,3%
Καζάς Πάφου:
95,00
2.185,00
4,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.460,00
61.145,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
20.860,00
346.355,00
6,0%
Καζάς Πάφου:
65,00
1.574,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
816,00
15.440,00
5,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
18.535,00
437.137,00
4,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
71.837,50
1.366.020,10
5,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 1.460,00
Yusuf γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 1.290,00
Yakub γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 1.250,00
Rabia κόρη του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 390,00
Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 0,00
Mehmed γιος του Şahin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 2.670,00
İbrahim γιος του Davud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 630,00
Salih γιος του Davud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 230,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 355,00
Salih γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Νικόλαος 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 214 1.259,75 29.982,50
002   γη με βλάστηση 145 724,75 26.432,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 37,25 7.450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 38 37,25 7.450,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 14 17,25 3.450,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 24 20,00 4.000,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 75 471,00 17.860,00
008   καπνά 1 2,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 2,00 30,00
010   αμπέλι 74 469,00 17.830,00
011   αμπέλι (bağ) 74 469,00 17.830,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 32 216,50 1.122,50
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 5,00 50,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 3,00 15,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 29 207,00 1.035,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1,50 22,50
017   άλλη χρήση γης 28 28,00 515,00
018   αλώνι (harman) 28 28,00 515,00
019   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 110,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 41 507,00 3.035,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 41 507,00 3.035,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 59 260 2.460,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 41 222 2.215,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 12 25 260,00
004   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 8 13 140,00
005   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 3 11 110,00
006   ελιά (zeytun) 1 105 1.050,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 28 92 905,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 35 215,00
009   αμυγδαλιά (badem) 15 35 215,00
010   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 15 35 215,00
011   καρυδιά 1 1 10,00
012   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
013   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
014   φουντουκιά 1 1 10,00
015   φουντουκιά (fındık) 1 1 10,00
016   χαρουπιές 1 1 10,00
017   χαρουπιά (harup) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 88 95 20.860,00
002   σπίτι (hane) 73 73 17.620,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 200,00
004   αγροτικά κτήρια 3 3 280,00
005   μάντρα (mandıra) 3 3 280,00
006   τμήμα κτηρίου 5 5 2.500,00
007   δωμάτιο 5 5 2.500,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 2.500,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 12 60,00
010   κυψέλη (ari kovani) 5 12 60,00
011   Μύλοι 1 1 200,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 54 805 15.785,00
002   άλογο (bargi̇r) 15 28 5.250,00
003   φοράδα (kisrak) 10 22 4.050,00
004   αγελάδα (inek) 11 14 1.400,00
005   μουλάρι (katir) 3 3 1.500,00
006   αίγες (keçi̇) 10 745 5.660,00
007   αίγα και ρίφι (keçi ve oğlak) 4 330 2.740,00
008   βόδι (öküz) 15 15 1.975,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Νικόλαος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5982/ στις 03/03/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό