Όνομα: Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Filusa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Filousa (Kelokedaron)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Philousa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.945,60
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
5.335,6 300,0 6.040,0 2.370,0
38,3% 2,2% 43,3% 17,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) (Αυτή η εγγραφή) 8.576 61,49%
Aya Yorgi Manastırı Aya Yorgi Manastırı 1.285 9,21%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 4.085 29,29%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
3,00
53,00
5,7%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.071,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
3,00
82,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
94,00
3.639,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
129,75
17.800,00
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
5.335,60
203.778,10
2,6%
Καζάς Πάφου:
42,00
947,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.012,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
46,00
3.394,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
3,00
283,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
300,00
34.440,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.040,00
138.835,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
34,00
1.574,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
73,00
12.121,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.370,00
204.930,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
13.945,60
566.978,10
2,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
Aya Yorgi Manastırı 1.135,00
Yusuf γιος του Hüseyin
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.080,60
Mehmed γιος του Ali
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.202,50
Ahmed γιος του Mehmed
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 90,00
Rüstem γιος του Hüseyin
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.540,00
Γιαννής γιος του παπά Στεφανή
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.235,00
Χαράλαμπος γιος του παπά
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.175,00
Χριστόδουλος γιος του Ηλία
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 875,00
Χριστόδουλος γιος του Λουίζου
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.090,00
Γιαννής γιος του Yenlu
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 332,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 94 190,50 6.775,60
002   γη με βλάστηση 66 146,50 6.530,60
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 15,50 3.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 15,50 3.100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 13 8,25 1.650,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 7,25 1.450,00
007   25 83,00 3.170,60
008   καπνά 2 2,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 2 2,00 30,00
010   αμπέλι 23 81,00 3.140,60
011   αμπέλι (bağ) 23 81,00 3.140,60
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 48,00 260,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 30,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 19 46,00 230,00
015   12 3,00 40,00
016   αλώνι (harman) 12 3,00 40,00
017   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 41,00 205,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 41,00 205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 42 63 465,00
002   ελιές 27 59 425,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 12 15 110,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 12 15 110,00
005   ελιά (zeytun) 6 8 80,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 9 36 235,00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 11 2 20,00
008   αμυγδαλιά (badem) 11 2 20,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 10 1 15,00
010   καρυδιές 4 2 20,00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 2 20,00
012   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 35 5 6.540,00
002   σπίτι (hane) 33 3 3.040,00
003   1 1 500,00
004   1 1 500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
006   Μύλοι 1 1 3.000,00
007   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 34 81 3.120,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   άλογο (bargi̇r) 7 8 1.200,00
004   φοράδα (kisrak) 4 5 750,00
005   αγελάδα (inek) 7 4 400,00
006   αίγες (keçi̇) 1 40 320,00
007   βόδι (öküz) 18 4 1.000,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 9 2 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 12:52 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φιλούσα (Κελοκεδάρων). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5983/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό