Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5983
UUID βάσης δεδομένων: ba3d4608-8951-4e88-820e-15e08971c10c
Όνομα: Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Filusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Filousa (Kelokedaron)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Philousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 32.585,60
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.555,6 750,0 11.110,0 7.170,0
41,6% 2,3% 34,1% 22,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Φιλούσα (Κελοκεδάρων) (Αυτή η εγγραφή) 26.806 82,26%
Aya Yorgi Manastırı Aya Yorgi Manastırı 1.645 5,05%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 4.135 12,69%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
3,00
52,00
5,8%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.071,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.074,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
94,00
3.639,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
416,50
33.744,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
13.555,60
521.383,10
2,6%
Καζάς Πάφου:
42,00
947,00
4,4%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.012,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
96,00
6.113,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
34,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
750,00
61.145,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.110,00
346.355,00
3,2%
Καζάς Πάφου:
34,00
1.574,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
107,00
15.440,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.170,00
437.137,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
32.585,60
1.366.020,10
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Aya Yorgi Manastırı 1.135,00
Yusuf γιος του Hüseyin
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.080,60
Mehmed γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.202,50
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 90,00
Rüstem γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.540,00
Γιαννής γιος του παπά Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 2.235,00
Χαράλαμπος γιος του παπά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.175,00
Χριστόδουλος γιος του Ηλία
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 875,00
Χριστόδουλος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 1.090,00
Γιαννής γιος του Πιτσιλού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Κελοκεδάρων) 332,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 94 416,50 13.555,60
002   γη με βλάστηση 66 315,50 12.955,60
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 28,50 5.700,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 28,50 5.700,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 13 16,75 3.350,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 11,75 2.350,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 170,00 6.650,60
008   καπνά 2 2,00 30,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 2 2,00 30,00
010   αμπέλι 23 168,00 6.620,60
011   αμπέλι (bağ) 23 168,00 6.620,60
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 117,00 605,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 30,00
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 19 115,00 575,00
015   άλλη χρήση γης 12 5,00 120,00
016   αλώνι (harman) 12 5,00 120,00
017   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 40,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 16 96,00 480,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 16 96,00 480,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 42 96 750,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 27 81 645,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 12 28 240,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 12 28 240,00
005   ελιά (zeytun) 6 12 120,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 9 41 285,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 11 11 65,00
008   αμυγδαλιά (badem) 11 11 65,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 10 10 60,00
010   καρυδιά 4 4 40,00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 4 40,00
012   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 34 11.110,00
002   σπίτι (hane) 33 32 7.610,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
004   δωμάτιο 1 1 500,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
006   Μύλοι 1 1 3.000,00
007   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 98 4.920,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   άλογο (bargi̇r) 7 15 2.250,00
004   φοράδα (kisrak) 4 11 1.650,00
005   αγελάδα (inek) 7 9 900,00
006   αίγες (keçi̇) 1 40 320,00
007   βόδι (öküz) 9 9 1.250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 12:52 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φιλούσα (Κελοκεδάρων). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5983/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό