Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5984
UUID βάσης δεδομένων: 2ddbb317-033c-4966-9b1f-fb0b7e4b8d0b
Όνομα: Aya Yorgi Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yorgi Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.645,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
595,0 100,0 600,0 350,0
36,2% 6,1% 36,5% 21,3%
Γενικά στατιστικά
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
33,00
6,1%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1,00
3,00
33,3%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
33,00
6,1%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
33,00
6,1%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
7,00
94,00
7,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
33,50
416,50
8,0%
Γαίες (αξία)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
595,00
13.555,60
4,4%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
42,00
4,8%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
35,00
5,7%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
10,00
96,00
10,4%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
34,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
100,00
750,00
13,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
600,00
11.110,00
5,4%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
34,00
5,9%
Ζώα (αριθμός)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
107,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
350,00
7.170,00
4,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1.645,00
32.585,60
5,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Aya Yorgi Manastırı 1.135,00
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Aya Yorgi Manastırı 510,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 33,50 595,00
002   γη με βλάστηση 3 17,50 500,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 9,00 360,00
007   αμπέλι 1 9,00 360,00
008   αμπέλι (bağ) 1 9,00 360,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 40,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 8,00 40,00
011   άλλη χρήση γης 2 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 15,00 75,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 15,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 10 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 10 100,00
003   ελιά (zeytun) 1 5 50,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 600,00
002   σπίτι (hane) 2 2 600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 1 100,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 12:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aya Yorgi Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5984/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό