Όνομα: Aya Yorgi Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yorgi Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Φιλούσα (Κελοκεδάρων)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.285,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
585,0 50,0 300,0 350,0
45,5% 3,9% 23,3% 27,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
33,00
6,1%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1,00
3,00
33,3%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
33,00
6,1%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1,00
3,00
33,3%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
7,00
94,00
7,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
33,50
129,75
25,8%
Γαίες (αξία)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
585,00
5.335,60
11,0%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
42,00
4,8%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
35,00
5,7%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
5,00
46,00
10,9%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1,00
3,00
33,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
50,00
300,00
16,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
300,00
6.040,00
5,0%
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
2,00
34,00
5,9%
Ζώα (αριθμός)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1,00
73,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
350,00
2.370,00
14,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Φιλούσα (Κελοκεδάρων):
1.285,00
13.945,60
9,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Hüseyin
Aya Yorgi Manastırı 1.135,00
Μοναστήρι Αγίου Γεωργίου
Aya Yorgi Manastırı 510,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 33,50 595,00
002   γη με βλάστηση 3 17,50 500,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 100,00
006   1 9,00 360,00
007   αμπέλι 1 9,00 360,00
008   αμπέλι (bağ) 1 9,00 360,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 8,00 40,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 8,00 40,00
011   2 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 2 1,00 20,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 15,00 75,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 15,00 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 10 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 10 100,00
003   ελιά (zeytun) 1 5 50,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 1 300,00
002   σπίτι (hane) 2 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 2 350,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   βόδι (öküz) 1 1 250,00
004   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 12:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aya Yorgi Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5984/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό