Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5986
UUID βάσης δεδομένων: c5cecf4c-5796-4636-9736-540bcd086b48
Όνομα: Πραιτώρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Piredor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Praitori
Πραιτώρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Praetori
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 31.780,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
18.655,0 435,0 9.490,0 3.200,0
58,7% 1,4% 29,9% 10,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
33,00
1.792,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.071,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.074,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
104,00
3.639,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
494,25
33.744,75
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
18.655,00
521.383,10
3,6%
Καζάς Πάφου:
18,00
947,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
37,00
2.012,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
50,00
6.113,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
35,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
435,00
61.145,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.490,00
346.355,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
21,00
1.574,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
95,00
15.440,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.200,00
437.137,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
31.780,00
1.366.020,10
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραιτώρι 500,00
İbrahim γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραιτώρι 805,00
Musa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραιτώρι 550,00
Παπά Σολωμός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 1.850,00
Λουίζος γιος του παπά Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 785,00
Παπά Δημήτρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 635,00
Χριστόδουλος γιος του παπά Στεφανή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 200,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 1.075,00
Χρυστάλλα Κούλλης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 310,00
Κούλλης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραιτώρι 1.605,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 104 494,25 18.655,00
002   γη με βλάστηση 90 453,25 18.370,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 24 52,75 8.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 24 52,75 8.200,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 9 16,00 3.200,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 36,75 5.000,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 36 232,50 9.300,00
008   αμπέλι 36 232,50 9.300,00
009   αμπέλι (bağ) 36 232,50 9.300,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 30 168,00 870,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 6,00 60,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 5 25,00 125,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 23 137,00 685,00
014   άλλη χρήση γης 8 0,00 80,00
015   αλώνι (harman) 8 0,00 80,00
016   αλώνι (harman yeri) 5 0,00 50,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 41,00 205,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 41,00 205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 50 435,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 35 350,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 1 10,00
005   ελιά (zeytun) 2 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 8 32 320,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 7 15 85,00
008   αμυγδαλιά (badem) 7 15 85,00
009   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 6 14 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 35 9.490,00
002   σπίτι (hane) 31 29 6.990,00
003   τμήμα κτηρίου 5 5 2.300,00
004   δωμάτιο 5 5 2.300,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 5 5 2.300,00
006   Μύλοι 1 1 200,00
007   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 94 2.950,00
002   αγελάδα (inek) 5 5 450,00
003   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
004   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
005   αίγες (keçi̇) 1 75 600,00
006   βόδι (öküz) 14 14 1.900,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2020, 12:43 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραιτώρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5986/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό