Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5987
UUID βάσης δεδομένων: 077619b6-7d59-4c89-ad52-5b06488da4e5
Όνομα: Κέδαρες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cedares
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kedares
Κέδαρες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kedhares Giares
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 24.875,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.675,0 660,0 4.790,0 6.750,0
51,0% 2,7% 19,3% 27,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
22,00
1.792,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
2,00
52,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.074,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
49,00
3.639,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
369,50
33.744,75
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
12.675,00
521.383,10
2,4%
Καζάς Πάφου:
10,00
947,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
23,00
2.012,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
71,00
6.113,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
38,00
2.185,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
660,00
61.145,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.790,00
346.355,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
10,00
1.574,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
324,00
15.440,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.750,00
437.137,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
24.875,00
1.366.020,10
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Paşa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κέδαρες (οι) 3.560,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κέδαρες (οι) 2.060,00
Arab 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κέδαρες (οι) 740,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 1.725,00
Χαράλαμπος γιος του Κούλλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 1.010,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 1.070,00
Δανιήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 1.595,00
Στεφανής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 1.195,00
Θεοχάρης γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 470,00
Θεοχάρης γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κέδαρες (οι) 4.030,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 369,50 12.675,00
002   γη με βλάστηση 39 344,50 12.470,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 25,50 5.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 25,50 5.100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,00 400,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 23,50 4.700,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 13 154,00 6.160,00
008   αμπέλι 13 154,00 6.160,00
009   αμπέλι (bağ) 13 154,00 6.160,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 165,00 1.210,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 9,00 90,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 6 48,00 555,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 7 108,00 565,00
014   άλλη χρήση γης 8 0,00 80,00
015   αλώνι (harman) 8 0,00 80,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 25,00 125,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 71 660,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 71 660,00
003   ελιά (zeytun) 2 5 50,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 8 66 610,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 38 4.790,00
002   σπίτι (hane) 20 20 4.460,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 100,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 16 80,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 16 80,00
009   Μύλοι 1 1 200,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 321 6.000,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 17 2.550,00
003   φοράδα (kisrak) 2 17 2.550,00
004   μουλάρι (katir) 1 2 800,00
005   αίγες (keçi̇) 2 300 2.400,00
006   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κέδαρες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5987/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό