Όνομα: Κέδαρες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cedares
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kedares
Κέδαρες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kedhares Giares
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.630,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.465,0 510,0 2.030,0 4.925,0
38,4% 4,4% 17,5% 42,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
22,00
1.792,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
2,00
53,00
3,8%
Καζάς Πάφου:
22,00
2.071,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
49,00
3.639,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
170,50
17.800,00
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.465,00
203.778,10
2,2%
Καζάς Πάφου:
10,00
947,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
23,00
2.012,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
61,00
3.394,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
283,00
6,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
510,00
34.440,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.030,00
138.835,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
10,00
1.574,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
170,00
12.121,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.925,00
204.930,00
2,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.630,00
566.978,10
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Paşa
Κέδαρες (οι) 3.560,00
Mustafa γιος του Ahmed
Κέδαρες (οι) 2.060,00
Arab 'Ali
Κέδαρες (οι) 740,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
Κέδαρες (οι) 1.725,00
Χαράλαμπος γιος του Κούλλη
Κέδαρες (οι) 1.010,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
Κέδαρες (οι) 1.070,00
Δανιήλ γιος του Μιχαήλ
Κέδαρες (οι) 1.595,00
Στεφανής γιος του Γιαννή
Κέδαρες (οι) 1.195,00
Θεοχάρης γιος του Χαράλαμπου
Κέδαρες (οι) 470,00
Θεοχάρης γιος του Κυριακού
Κέδαρες (οι) 4.030,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 49 231,50 5.935,00
002   γη με βλάστηση 39 206,50 5.790,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 8,50 1.700,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 8,50 1.700,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,00 400,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 6,50 1.300,00
007   13 79,00 3.160,00
008   αμπέλι 13 79,00 3.160,00
009   αμπέλι (bağ) 13 79,00 3.160,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 119,00 930,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 9,00 90,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 6 32,00 475,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 7 78,00 365,00
014   8 0,00 20,00
015   αλώνι (harman) 8 0,00 20,00
016   αλώνι (harman yeri) 1 0,00 10,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 25,00 125,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 64 540,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 64 540,00
003   ελιά (zeytun) 2 5 50,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 8 59 490,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 20 2.410,00
002   σπίτι (hane) 20 2 2.080,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 1 100,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
007   1 16 80,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 16 80,00
009   Μύλοι 1 1 200,00
010   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 171 4.925,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 17 2.550,00
003   φοράδα (kisrak) 2 17 2.550,00
004   μουλάρι (katir) 1 2 800,00
005   αίγες (keçi̇) 2 150 1.200,00
006   βόδι (öküz) 5 2 375,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κέδαρες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5987/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό