Όνομα: Αρμίνου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arminu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arminou
Αρμίνου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arminou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.265,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.360,0 515,0 2.030,0 2.595,0
40,7% 6,2% 24,6% 31,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αρμίνου (Αυτή η εγγραφή) 7.575 91,65%
Stavros Arminou İstavroz Manastırı 690 8,35%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
24,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.071,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
2,00
82,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
61,00
3.639,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
209,00
17.800,00
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.360,00
203.778,10
1,6%
Καζάς Πάφου:
20,00
947,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
51,00
3.394,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
5,00
283,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
515,00
34.440,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.030,00
138.835,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
22,00
1.574,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
171,00
12.121,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.595,00
204.930,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.265,00
566.978,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Yusuf
Αρμίνου 475,00
Rabia κόρη του Mustafa
Αρμίνου 90,00
Mustafa
Αρμίνου 0,00
Abdurrahman γιος του Hasan
Αρμίνου 90,00
Hüseyin γιος του Hasan
Αρμίνου 1.520,00
Halil γιος του Ramazan
Αρμίνου 270,00
Rüstem γιος του Hüseyin
Αρμίνου 715,00
Mehmed γιος του Mehmed
Αρμίνου 920,00
Hüseyin γιος του Mustafa
Αρμίνου 1.065,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριάκου
Αρμίνου 2.015,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 61 296,00 4.740,00
002   γη με βλάστηση 40 235,50 4.110,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 5,50 1.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 5,50 1.100,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,50 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 4,00 800,00
007   14 40,00 2.080,00
008   καπνά 1 2,00 20,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 2,00 20,00
010   αμπέλι 13 38,00 2.060,00
011   αμπέλι (bağ) 13 38,00 2.060,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 190,00 930,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 20,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 3 15,00 75,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 11 161,00 715,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 12,00 120,00
017   9 6,50 65,00
018   αλώνι (harman) 4 1,00 10,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 5,50 55,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 54,00 565,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 54,00 565,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 52 525,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 51 510,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 47 470,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 4 40,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 1 15,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 1 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 10 2.280,00
002   σπίτι (hane) 25 2 1.310,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 50,00
005   1 1 500,00
006   1 1 500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
008   2 4 20,00
009   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
010   Μύλοι 2 2 400,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
012   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 175 2.845,00
002   πρόβατα (agnam) 1 35 280,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 6 900,00
004   φοράδα (kisrak) 2 5 750,00
005   αίγες (keçi̇) 3 130 1.040,00
006   βόδι (öküz) 15 4 625,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 5 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 21, 2021, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρμίνου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5988/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό