Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5988
UUID βάσης δεδομένων: 85a698e3-27ff-41ce-b397-5a88dba8b494
Όνομα: Αρμίνου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arminu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Arminou
Αρμίνου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Arminou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.300,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.160,0 735,0 5.160,0 5.245,0
42,3% 3,8% 26,7% 27,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Αρμίνου (Αυτή η εγγραφή) 18.560 96,17%
Stavros Arminou İstavroz Manastırı 740 3,83%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
24,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.071,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.074,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
61,00
3.639,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
401,50
33.744,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
8.160,00
521.383,10
1,6%
Καζάς Πάφου:
20,00
947,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
32,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
80,00
6.113,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
34,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
735,00
61.145,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.160,00
346.355,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
22,00
1.574,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
237,00
15.440,00
1,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.245,00
437.137,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
19.300,00
1.366.020,10
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 475,00
Rabia κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 90,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 0,00
Abdurrahman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 90,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 1.520,00
Halil γιος του Ramazan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 270,00
Rüstem γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 715,00
Mehmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 920,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αρμίνου 1.065,00
Χριστόδουλος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αρμίνου 2.015,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 61 401,50 8.160,00
002   γη με βλάστηση 40 309,00 7.360,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 15,00 3.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 15,00 3.000,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 1,50 300,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 13,50 2.700,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 14 90,00 3.360,00
008   καπνά 1 2,00 20,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 2,00 20,00
010   αμπέλι 13 88,00 3.340,00
011   αμπέλι (bağ) 13 88,00 3.340,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 16 204,00 1.000,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 20,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 3 15,00 75,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 11 175,00 785,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 12,00 120,00
017   άλλη χρήση γης 9 10,50 115,00
018   αλώνι (harman) 4 3,00 40,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 5 7,50 75,00
020   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 82,00 685,00
021   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 82,00 685,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 20 80 735,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 16 76 710,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 72 670,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 4 40,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 25,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 4 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 34 5.160,00
002   σπίτι (hane) 25 25 4.140,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
006   δωμάτιο 1 1 500,00
007   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
008   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
009   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
010   Μύλοι 2 2 400,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
012   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 232 3.995,00
002   πρόβατα (agnam) 1 35 280,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 6 900,00
004   φοράδα (kisrak) 2 5 750,00
005   αίγες (keçi̇) 3 180 1.440,00
006   βόδι (öküz) 10 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 21, 2021, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αρμίνου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5988/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό