Όνομα: Stavros Arminou
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros Arminou
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Αρμίνου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 690,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
60,0 180,0 450,0 0,0
8,7% 26,1% 65,2% 0,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Αρμίνου:
1,00
24,00
4,2%
Αρμίνου:
1,00
1,00
100,0%
Αρμίνου:
1,00
27,00
3,7%
Αρμίνου:
1,00
2,00
50,0%
Αρμίνου:
3,00
61,00
4,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Αρμίνου:
11,00
209,00
5,3%
Γαίες (αξία)
Αρμίνου:
60,00
3.360,00
1,8%
Αρμίνου:
1,00
20,00
5,0%
Αρμίνου:
2,00
32,00
6,3%
Αρμίνου:
18,00
51,00
35,3%
Αρμίνου:
1,00
5,00
20,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
180,00
515,00
35,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
450,00
2.030,00
22,2%
Αρμίνου:
0,00
22,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Αρμίνου:
0,00
171,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
0,00
2.595,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Αρμίνου:
690,00
8.265,00
8,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού
Stavros Arminou 740,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 21,00 110,00
002   γη με βλάστηση 1 10,00 50,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 50,00
004   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 10,00 50,00
005   1 1,00 10,00
006   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 10,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 18 180,00
002   ελιές 1 18 180,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 18 180,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 2 2 450,00
002   σπίτι (hane) 1 1 250,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 22, 2021, 5:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Stavros Arminou. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5989/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό