Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5989
UUID βάσης δεδομένων: ba51c073-62a5-4b9b-83ba-dce01dd57d26
Όνομα: Stavros Arminou
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavroz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Αρμίνου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavros Arminou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 740,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
110,0 180,0 450,0 0,0
14,9% 24,3% 60,8% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Αρμίνου:
1,00
24,00
4,2%
Αρμίνου:
1,00
1,00
100,0%
Αρμίνου:
1,00
27,00
3,7%
Αρμίνου:
1,00
27,00
3,7%
Αρμίνου:
3,00
61,00
4,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Αρμίνου:
21,00
401,50
5,2%
Γαίες (αξία)
Αρμίνου:
110,00
8.160,00
1,3%
Αρμίνου:
1,00
20,00
5,0%
Αρμίνου:
2,00
32,00
6,3%
Αρμίνου:
18,00
80,00
22,5%
Αρμίνου:
2,00
34,00
5,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
180,00
735,00
24,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
450,00
5.160,00
8,7%
Αρμίνου:
0,00
22,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Αρμίνου:
0,00
237,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Αρμίνου:
0,00
5.245,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Αρμίνου:
740,00
19.300,00
3,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τιμίου Σταυρού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Stavros Arminou 740,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 21,00 110,00
002   γη με βλάστηση 1 10,00 50,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 10,00 50,00
004   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 10,00 50,00
005   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
006   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 10,00
007   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 10,00 50,00
008   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 10,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 18 180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 18 180,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 18 180,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 450,00
002   σπίτι (hane) 1 1 250,00
003   Μύλοι 1 1 200,00
004   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 22, 2021, 5:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Stavros Arminou. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5989/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό