Όνομα: Μάρωνας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marona
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maronas
Μάρωνας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Marona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.480,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.070,0 765,0 1.010,0 6.215,0
21,8% 8,1% 10,7% 65,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
19,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
53,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
25,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
193,25
17.800,00
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.070,00
203.778,10
1,0%
Καζάς Πάφου:
16,00
947,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.012,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
86,00
3.394,00
2,5%
Καζάς Πάφου:
8,00
283,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
765,00
34.440,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.010,00
138.835,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
17,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
351,00
12.121,00
2,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.215,00
204.930,00
3,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.480,00
566.978,10
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdurrahman γιος του Mehmed
Μάρωνας 4.100,00
Ahmed γιος του Hasan
Μάρωνας 425,00
Osman γιος του Yakub
Μάρωνας 430,00
Emir Ali γιος του Mehmed
Μάρωνας 1.345,00
Meri? κόρη του Hüseyin
Μάρωνας 210,00
Hüseyin
Μάρωνας 0,00
Bektaş γιος του Mustafa
Μάρωνας 1.335,00
Fatma κόρη του Abdullah
Μάρωνας 210,00
Abdullah
Μάρωνας 0,00
Mehmed γιος του Ahmed
Μάρωνας 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 261,25 2.340,00
002   γη με βλάστηση 10 78,25 1.420,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 50,00
006   3 16,00 640,00
007   αμπέλι 3 16,00 640,00
008   αμπέλι (bağ) 3 16,00 640,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 62,00 730,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 20,00 100,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 42,00 630,00
012   4 1,00 10,00
013   αλώνι (harman) 4 1,00 10,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 182,00 910,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 182,00 910,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 120 1.105,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 119 1.100,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 60 600,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 24 240,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 35 260,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 10 1.310,00
002   σπίτι (hane) 19 1 920,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 130,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 130,00
005   2 7 60,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 7 60,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 17 354 7.415,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 20 4.000,00
003   φοράδα (kisrak) 3 18 3.600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   αίγες (keçi̇) 3 330 2.640,00
007   βόδι (öküz) 8 2 375,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 3 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάρωνας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5991/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό