Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5991
UUID βάσης δεδομένων: 843f592e-08ad-46c7-a0f2-f4e07c2eb89f
Όνομα: Μάρωνας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Marona
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Maronas
Μάρωνας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Marona
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.095,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.520,0 1.450,0 3.710,0 8.415,0
15,7% 9,0% 23,1% 52,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
19,00
1.792,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
25,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
294,25
33.744,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.520,00
521.383,10
0,5%
Καζάς Πάφου:
16,00
947,00
1,7%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.012,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
149,00
6.113,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
30,00
2.185,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.450,00
61.145,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.710,00
346.355,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
17,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
360,00
15.440,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.415,00
437.137,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
16.095,00
1.366.020,10
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdurrahman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 4.100,00
Ahmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 425,00
Osman γιος του Yakub
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 430,00
Emir Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 1.345,00
Meri? κόρη του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 210,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 0,00
Bektaş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 1.335,00
Fatma κόρη του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 210,00
Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 0,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μάρωνας 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 294,25 2.520,00
002   γη με βλάστηση 10 83,25 1.445,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,25 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,25 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,25 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 16,00 640,00
007   αμπέλι 3 16,00 640,00
008   αμπέλι (bağ) 3 16,00 640,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 67,00 755,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 3 25,00 125,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 42,00 630,00
012   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
013   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 207,00 1.035,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 207,00 1.035,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 16 149 1.450,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 147 1.440,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 60 600,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 4 34 340,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 53 500,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 30 3.710,00
002   σπίτι (hane) 19 19 3.270,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 180,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 180,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 7 60,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 7 60,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 357 7.665,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 20 4.000,00
003   φοράδα (kisrak) 3 18 3.600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
006   αίγες (keçi̇) 3 330 2.640,00
007   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:22 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μάρωνας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5991/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό