Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5992
UUID βάσης δεδομένων: f224b5e0-96e9-4479-a6b6-1966c9b3fa54
Όνομα: Πραστιό
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pirasko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prastio (Pafou)
Πραστιό (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prastion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 15.347,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.275,0 2.820,0 5.040,0 3.212,0
27,9% 18,4% 32,8% 20,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πραστιό (Αυτή η εγγραφή) 9.832 64,06%
Ayiou Sava Mon. Aya Sava Manastırı 5.515 35,94%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
12,00
1.792,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.071,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.074,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
32,00
3.639,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
278,25
33.744,75
0,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.275,00
521.383,10
0,8%
Καζάς Πάφου:
17,00
947,00
1,8%
Καζάς Πάφου:
20,00
2.012,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
292,00
6.113,00
4,8%
Καζάς Πάφου:
27,00
2.185,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.820,00
61.145,00
4,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.040,00
346.355,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
13,00
1.574,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
109,00
15.440,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.212,00
437.137,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.347,00
1.366.020,10
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 2.590,00
İbrahim γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 1.962,00
Salih γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 690,00
Emin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 607,50
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 305,00
Yusuf γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 417,50
Osman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 680,00
Abdullah κόρη του Abdullah Fatma
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 880,00
Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πραστιό 0,00
Μάριος κόρη του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πραστιό 200,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 278,25 4.275,00
002   γη με βλάστηση 20 95,25 3.340,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 4,25 850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 4,25 850,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 4,25 850,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 7 40,00 1.695,00
007   καπνά 1 1,00 15,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,00 15,00
009   βαμβάκι 1 12,00 600,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 12,00 600,00
011   αμπέλι 5 27,00 1.080,00
012   αμπέλι (bağ) 5 27,00 1.080,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 51,00 795,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 8 51,00 795,00
015   άλλη χρήση γης 4 3,00 35,00
016   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
017   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 2 1,00 15,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 8 180,00 900,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 8 180,00 900,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 292 2.820,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 272 2.720,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 124 1.240,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 15 150,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 133 1.330,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 20 100,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 6 20 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 20 27 5.040,00
002   σπίτι (hane) 12 12 2.580,00
003   σπίτια (haneler) 1 1 350,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
005   δωμάτιο 1 1 500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 12 60,00
008   κυψέλη (ari kovani) 3 12 60,00
009   Μύλοι 4 2 1.900,00
010   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
011   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 0 100,00
012   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 0 200,00
013   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
014   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 106 2.462,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 5 1.000,00
003   φοράδα (kisrak) 2 5 1.000,00
004   αγελάδα (inek) 3 5 500,00
005   αίγες (keçi̇) 1 55 400,00
006   βόδι (öküz) 2 2 250,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 39 312,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 39 312,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πραστιό. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5992/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό