Όνομα: Ayiou Sava Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Sava Manastırı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayiou Sava Mon.
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πραστιό
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.515,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.150,0 1.040,0 2.575,0 750,0
20,9% 18,9% 46,7% 13,6%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Πραστιό:
1,00
12,00
8,3%
Πραστιό:
1,00
1,00
100,0%
Πραστιό:
1,00
14,00
7,1%
Πραστιό:
1,00
2,00
50,0%
Πραστιό:
3,00
32,00
9,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Πραστιό:
85,00
206,75
41,1%
Γαίες (αξία)
Πραστιό:
1.150,00
3.272,50
35,1%
Πραστιό:
2,00
17,00
11,8%
Πραστιό:
5,00
20,00
25,0%
Πραστιό:
109,00
226,00
48,2%
Πραστιό:
6,00
14,00
42,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
1.040,00
2.175,00
47,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
2.575,00
3.790,00
67,9%
Πραστιό:
3,00
13,00
23,1%
Ζώα (αριθμός)
Πραστιό:
56,00
101,00
55,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
750,00
2.637,00
28,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πραστιό:
5.515,00
10.984,50
50,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Σάββα
Ayiou Sava Mon. 5.515,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 85,00 1.150,00
002   γη με βλάστηση 2 35,00 900,00
003   1 15,00 600,00
004   αμπέλι 1 15,00 600,00
005   αμπέλι (bağ) 1 15,00 600,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 300,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 20,00 300,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 50,00 250,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 2 109 1.040,00
002   ελιές 1 99 990,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 99 990,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 1 10 50,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 8 2.575,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   σπίτια (haneler) 1 1 350,00
004   1 1 500,00
005   1 1 500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
007   1 5 25,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
009   Μύλοι 2 1 1.700,00
010   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 0 200,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
012   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 3 57 750,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 1 55 400,00
004   βόδι (öküz) 1 1 250,00
005   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 1, 2021, 6:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayiou Sava Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5993/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό