Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5993
UUID βάσης δεδομένων: 386de5de-9da8-433d-9f90-7f66426058ad
Όνομα: Ayiou Sava Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Sava Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Πραστιό
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayiou Sava Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.515,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.150,0 1.040,0 2.575,0 750,0
20,9% 18,9% 46,7% 13,6%
Γενικά στατιστικά
Πραστιό:
1,00
12,00
8,3%
Πραστιό:
1,00
1,00
100,0%
Πραστιό:
1,00
14,00
7,1%
Πραστιό:
1,00
14,00
7,1%
Πραστιό:
3,00
32,00
9,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Πραστιό:
85,00
278,25
30,5%
Γαίες (αξία)
Πραστιό:
1.150,00
4.275,00
26,9%
Πραστιό:
2,00
17,00
11,8%
Πραστιό:
5,00
20,00
25,0%
Πραστιό:
109,00
292,00
37,3%
Πραστιό:
8,00
27,00
29,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
1.040,00
2.820,00
36,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
2.575,00
5.040,00
51,1%
Πραστιό:
3,00
13,00
23,1%
Ζώα (αριθμός)
Πραστιό:
57,00
109,00
52,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Πραστιό:
750,00
3.212,00
23,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Πραστιό:
5.515,00
15.347,00
35,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayiou Sava Mon. 5.515,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 85,00 1.150,00
002   γη με βλάστηση 2 35,00 900,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 15,00 600,00
004   αμπέλι 1 15,00 600,00
005   αμπέλι (bağ) 1 15,00 600,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 300,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 20,00 300,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 50,00 250,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 50,00 250,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 109 1.040,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 99 990,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 99 990,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 10 50,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 10 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 8 2.575,00
002   σπίτι (hane) 1 1 350,00
003   σπίτια (haneler) 1 1 350,00
004   τμήμα κτηρίου 1 1 500,00
005   δωμάτιο 1 1 500,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 500,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
009   Μύλοι 2 1 1.700,00
010   ελαιόμυλος με εργαλεία (yağ değrimeni ma'a takımı) 1 0 200,00
011   Νερόμυλοι 1 1 1.500,00
012   χειμερινός νερόμυλος (kış su değirmeni) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 56 500,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 1 55 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 1, 2021, 6:35 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayiou Sava Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5993/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό