Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5994
UUID βάσης δεδομένων: e6ff6c39-221c-4f6a-916b-580ad846e9b2
Όνομα: Φασούλα (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fasulla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fasoula (Pafou)
Φασούλα (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phasoula
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.672,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
875,0 685,0 1.995,0 4.117,0
11,4% 8,9% 26,0% 53,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
17,00
1.792,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
18,00
3.639,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
118,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
875,00
521.383,10
0,2%
Καζάς Πάφου:
23,00
947,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.012,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
72,00
6.113,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.185,00
1,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
685,00
61.145,00
1,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.995,00
346.355,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
16,00
1.574,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
311,00
15.440,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.117,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.672,00
1.366.020,10
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Derviş γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 1.112,50
Salim γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 205,00
Emin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 295,00
Ayşe κόρη του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 325,00
Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 0,00
İsmail γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 417,50
Fatma κόρη του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 117,50
İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 0,00
Osman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 90,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φασούλα (Πάφου) 467,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 18 118,50 875,00
002   γη με βλάστηση 14 59,50 555,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 8,50 170,00
004   καπνά 7 6,50 90,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 1,50 22,50
006   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 2 3,00 45,00
007   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 3 2,00 22,50
008   αμπέλι 1 2,00 80,00
009   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 51,00 385,00
011   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 7,00 35,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 14,00 200,00
014   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
015   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 58,00 310,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 58,00 310,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 72 685,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 61 585,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 4 29 290,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 16 160,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 8 80,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 3 30,00
007   πεδινή ελιά (ovada zeytun 2) 1 5 25,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
010   χαρουπιές 8 9 90,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 7 70,00
012   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 31 1.995,00
002   σπίτι (hane) 15 14 1.770,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 150,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 70,00
005   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 80,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 15 75,00
007   κυψέλη (ari kovani) 2 15 75,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 309 3.617,00
002   αγελάδα (inek) 4 5 600,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
004   αίγες (keçi̇) 5 299 2.392,00
005   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φασούλα (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5994/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό