Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5995
UUID βάσης δεδομένων: 95141488-fc16-4717-83a1-58c65bb40e18
Όνομα: Πάνω Αρχιμανδρίτα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Artimandirida
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Archimandrita
Πάνω Αρχιμανδρίτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Arkhimandrita
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.127,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.592,5 765,0 3.015,0 3.755,0
17,4% 8,4% 33,0% 41,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
15,00
1.792,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
21,00
3.639,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
249,00
33.744,75
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.592,50
521.383,10
0,3%
Καζάς Πάφου:
19,00
947,00
2,0%
Καζάς Πάφου:
24,00
2.012,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
77,00
6.113,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
39,00
2.185,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
765,00
61.145,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.015,00
346.355,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
16,00
1.574,00
1,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
222,00
15.440,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.755,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.127,50
1.366.020,10
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 1.625,00
Fatma κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 277,50
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 0,00
Torun γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 465,00
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 535,00
Emine κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 80,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 0,00
Derviş γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 1.785,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 1.817,50
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Αρχιμανδρίτα 620,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 21 249,00 1.592,50
002   γη με βλάστηση 16 240,00 1.527,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,00 200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 3,50 52,50
008   καπνά 4 3,50 52,50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1,50 22,50
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 3 2,00 30,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 235,00 1.175,00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 9 235,00 1.175,00
013   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
014   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 25,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 25,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 77 765,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 58 580,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 2 20,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 15 150,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 33 330,00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 8 80,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
009   χαρουπιές 7 18 180,00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 3 30,00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 15 150,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 39 3.015,00
002   σπίτι (hane) 13 13 2.600,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 23 115,00
006   κυψέλη (ari kovani) 8 23 115,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 220 3.255,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 6 1.100,00
003   φοράδα (kisrak) 1 3 600,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 6 210 1.680,00
006   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2020, 12:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Αρχιμανδρίτα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5995/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό