Όνομα: Πάνω Αρχιμανδρίτα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pano Artimandirida
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Archimandrita
Πάνω Αρχιμανδρίτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Arkhimandrita
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9,127.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1,592.5 765.0 3,015.0 3,755.0
17.4% 8.4% 33.0% 41.1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
15.00
1,792.00
0.8%
Καζάς Πάφου:
0.00
53.00
0.0%
Καζάς Πάφου:
24.00
2,071.00
1.2%
Καζάς Πάφου:
24.00
2,074.00
1.2%
Καζάς Πάφου:
21.00
3,639.00
0.6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
249.00
33,744.75
0.7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1,592.50
521,383.10
0.3%
Καζάς Πάφου:
19.00
947.00
2.0%
Καζάς Πάφου:
24.00
2,012.00
1.2%
Καζάς Πάφου:
77.00
6,113.00
1.3%
Καζάς Πάφου:
39.00
2,185.00
1.8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
765.00
61,145.00
1.3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3,015.00
346,355.00
0.9%
Καζάς Πάφου:
16.00
1,574.00
1.0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
222.00
15,440.00
1.4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3,755.00
437,137.00
0.9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9,127.50
1,366,020.10
0.7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mustafa
Πάνω Αρχιμανδρίτα 1,625.00
Fatma κόρη του Mustafa
Πάνω Αρχιμανδρίτα 277.50
Mustafa
Πάνω Αρχιμανδρίτα 0.00
Torun γιος του İbrahim
Πάνω Αρχιμανδρίτα 465.00
Ali γιος του Hüseyin
Πάνω Αρχιμανδρίτα 535.00
Emine κόρη του Osman
Πάνω Αρχιμανδρίτα 80.00
Osman
Πάνω Αρχιμανδρίτα 0.00
Derviş γιος του Mustafa
Πάνω Αρχιμανδρίτα 1,785.00
Hüseyin γιος του Mustafa
Πάνω Αρχιμανδρίτα 1,817.50
Mehmed γιος του Hüseyin
Πάνω Αρχιμανδρίτα 620.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 21 249.00 1,592.50
002   γη με βλάστηση 16 240.00 1,527.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1.50 300.00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1.50 300.00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0.50 100.00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1.00 200.00
007   4 3.50 52.50
008   4 3.50 52.50
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 1.50 22.50
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 3 2.00 30.00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 235.00 1,175.00
012   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 9 235.00 1,175.00
013   4 4.00 40.00
014   αλώνι (harman) 4 4.00 40.00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1.00 10.00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5.00 25.00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5.00 25.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 19 77 765.00
002   ελιές 11 58 580.00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 2 20.00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 15 150.00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 7 33 330.00
006   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 8 80.00
007   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5.00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5.00
009   χαρουπιές 7 18 180.00
010   χαρουπιά (harub 2) 1 3 30.00
011   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 15 150.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 24 39 3,015.00
002   σπίτι (hane) 13 13 2,600.00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100.00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100.00
005   8 23 115.00
006   κυψέλη (ari kovani) 8 23 115.00
007   Μύλοι 1 1 200.00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 16 222 3,755.00
002   άλογο (bargi̇r) 4 6 1,100.00
003   φοράδα (kisrak) 1 3 600.00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100.00
005   αίγες (keçi̇) 6 210 1,680.00
006   βόδι (öküz) 5 5 875.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 2 500.00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2020, 12:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Αρχιμανδρίτα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5995/ στις 27/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό