Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5998
UUID βάσης δεδομένων: a9380a1f-eaeb-4127-9db6-2c12e7193e85
Όνομα: Σουσκιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Susyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Souskiou
Σουσκιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Souskiou Sousuz
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.740,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.205,0 4.030,0 4.680,0 4.825,0
34,7% 19,4% 22,6% 23,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
23,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
58,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
554,00
33.744,75
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
7.205,00
521.383,10
1,4%
Καζάς Πάφου:
27,00
947,00
2,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.012,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
354,00
6.113,00
5,8%
Καζάς Πάφου:
46,00
2.185,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.030,00
61.145,00
6,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.680,00
346.355,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
1.574,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
209,00
15.440,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.825,00
437.137,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
20.740,00
1.366.020,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 1.505,00
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 3.255,00
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 580,00
Ahmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 140,00
Hasan γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 625,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 650,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 990,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 1.295,00
Mehmed γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 2.395,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σουσκιού 1.230,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 58 554,00 7.205,00
002   γη με βλάστηση 40 188,00 5.340,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 18,00 3.525,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 18,00 3.525,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 7,00 1.400,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 10,50 2.100,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 15 26,00 500,00
009   καπνά 13 18,00 180,00
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 12 17,50 175,00
011   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 1 0,50 5,00
012   αμπέλι 2 8,00 320,00
013   αμπέλι (bağ) 2 8,00 320,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 144,00 1.315,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 25,00 125,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 14 119,00 1.190,00
017   άλλη χρήση γης 7 7,00 70,00
018   αλώνι (harman) 7 7,00 70,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 359,00 1.795,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 359,00 1.795,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 354 4.030,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 334 3.840,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 6 173 1.730,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 28 280,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 35 450,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 5 88 1.280,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
010   χαρουπιές 8 18 180,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 16 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 31 46 4.680,00
002   σπίτι (hane) 21 21 4.070,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 21 110,00
006   κυψέλη (ari kovani) 6 21 110,00
007   Μύλοι 2 2 400,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 202 3.075,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 8 650,00
003   φοράδα (kisrak) 2 7 500,00
004   αγελάδα (inek) 3 5 320,00
005   αίγες (keçi̇) 3 185 1.480,00
006   βόδι (öküz) 3 4 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σουσκιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5998/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό