Όνομα: Σουσκιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Susyu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Souskiou
Σουσκιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Souskiou Sousuz
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.360,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.050,0 1.965,0 1.980,0 2.425,0
36,5% 23,5% 23,7% 29,0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
23,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
53,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
58,00
3.639,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
298,00
17.800,00
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.050,00
203.778,10
1,5%
Καζάς Πάφου:
27,00
947,00
2,9%
Καζάς Πάφου:
31,00
2.012,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
166,00
3.394,00
4,9%
Καζάς Πάφου:
11,00
283,00
3,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.965,00
34.440,00
5,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.980,00
138.835,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
19,00
1.574,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
193,00
12.121,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.425,00
204.930,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.360,00
566.978,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mustafa
Σουσκιού 1.505,00
Mustafa γιος του Ahmed
Σουσκιού 3.255,00
Süleyman γιος του Hüseyin
Σουσκιού 580,00
Ahmed γιος του İbrahim
Σουσκιού 140,00
Hasan γιος του Salih
Σουσκιού 625,00
Mehmed γιος του Süleyman
Σουσκιού 650,00
Süleyman γιος του Mehmed
Σουσκιού 990,00
Osman γιος του Hasan
Σουσκιού 1.295,00
Mehmed γιος του İbrahim
Σουσκιού 2.395,00
Hasan γιος του Mehmed
Σουσκιού 1.230,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 58 323,00 4.675,00
002   γη με βλάστηση 40 128,00 3.695,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 12,50 2.425,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 12,50 2.425,00
005   αρδευόμενος κήπος με μουριές (dutlu sulu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 3 5,00 1.000,00
007   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 7,00 1.400,00
008   15 18,50 425,00
009   καπνά 13 10,50 105,00
010   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 12 10,00 100,00
011   αγροτεμάχιο με καπνό (tütün tarlası) 1 0,50 5,00
012   αμπέλι 2 8,00 320,00
013   αμπέλι (bağ) 2 8,00 320,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 15 97,00 845,00
015   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 25,00 125,00
016   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 14 72,00 720,00
017   7 1,00 10,00
018   αλώνι (harman) 7 1,00 10,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 11 194,00 970,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 11 194,00 970,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 27 245 2.945,00
002   ελιές 17 234 2.840,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 6 73 730,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 3 28 280,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 35 450,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 5 88 1.280,00
007   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 10 100,00
008   Σύνολο αμυγδαλιών 2 1 5,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 1 5,00
010   χαρουπιές 8 10 100,00
011   χαρουπιά (harub 2) 1 2 20,00
012   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 7 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 31 14 2.180,00
002   σπίτι (hane) 21 1 1.880,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 50,00
005   6 11 50,00
006   κυψέλη (ari kovani) 6 11 50,00
007   Μύλοι 2 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 19 200 3.075,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 8 650,00
003   φοράδα (kisrak) 2 7 500,00
004   αγελάδα (inek) 3 3 320,00
005   αίγες (keçi̇) 3 185 1.480,00
006   βόδι (öküz) 10 4 625,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 12:11 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σουσκιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5998/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό