Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G5999
UUID βάσης δεδομένων: 5dac9454-8340-4e94-8829-2c0fd65fc08a
Όνομα: Κούκλια (Πάφου) (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kukla
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (nefs - karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kouklia (Pafou)
Κούκλια (Πάφου) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouklia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 76.147,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.675,0 2.650,0 18.665,0 35.157,0
25,8% 3,5% 24,5% 46,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κούκλια (Πάφου) (τα) (Αυτή η εγγραφή) 34.210 44,93%
Kouklia Chiftlik Kukla ve Tevabii Çiftlikatı 34.447 45,24%
Sina Mon. Manastır-ı Tursina 7.490 9,84%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
72,00
446,00
16,1%
Καζάς Κουκλιών:
4,00
9,00
44,4%
Καζάς Κουκλιών:
84,00
512,00
16,4%
Καζάς Κουκλιών:
84,00
512,00
16,4%
Καζάς Κουκλιών:
89,00
857,00
10,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
1.992,50
9.083,75
21,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
19.675,00
125.366,90
15,7%
Καζάς Κουκλιών:
27,00
177,00
15,3%
Καζάς Κουκλιών:
86,00
479,00
18,0%
Καζάς Κουκλιών:
226,00
836,00
27,0%
Καζάς Κουκλιών:
96,00
491,00
19,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.650,00
8.600,00
30,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
18.665,00
68.940,00
27,1%
Καζάς Κουκλιών:
62,00
347,00
17,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
2.174,00
4.461,00
48,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
35.157,00
103.170,00
34,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
76.147,00
306.076,90
24,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Ali Hoca
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.690,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 90,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 1.780,00
Receb γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κούκλια (Πάφου) (τα) 180,00
Σολωμός γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 585,00
Αντωνής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 340,00
Παπάς Βασίλης γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 615,00
Γιωρκής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 295,00
Σαράφης Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 400,00
Δημήτρης γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κούκλια (Πάφου) (τα) 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 1.992,50 19.675,00
002   γη με βλάστηση 60 1.465,00 16.982,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 25 28,00 5.750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 25 28,00 5.750,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 16 23,25 4.800,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 4,75 950,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 9,00 180,00
008   βαμβάκι 1 3,00 90,00
009   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 3,00 90,00
010   αμπέλι 2 1,00 40,00
011   αμπέλι (bağ) 2 1,00 40,00
012   δημητριακά 1 5,00 50,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 31 1.428,00 11.052,50
015   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 2,00 110,00
016   κήπος (bağçe) 1 0,50 100,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 1 80,00 400,00
018   αγροτεμάχιο για κήπο (bağçe yeri) 2 8,00 400,00
019   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 20 186,50 1.032,50
020   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 5 1.151,00 9.010,00
021   άλλη χρήση γης 11 11,00 110,00
022   αλώνι (harman) 11 11,00 110,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 18 516,50 2.582,50
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 18 516,50 2.582,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 226 2.650,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 219 2.590,00
003   πεδινές (ήμερες) ελιές (ova zeytini eşcarı) 2 4 440,00
004   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 21 210,00
005   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 30 300,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 21 210,00
007   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 8 121 1.210,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 7 70,00
009   ελιά (zeytun 2) 1 10 100,00
010   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 2 20,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
014   χαρουπιές 2 5 50,00
015   χαρουπιά (harub 2) 1 3 30,00
016   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 86 96 18.665,00
002   σπίτι (hane) 71 70 16.410,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 3.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 3.000,00
005   σπίτια (haneler) 1 0 500,00
006   αγροτικά κτήρια 5 5 255,00
007   μάντρα (mandıra) 4 4 250,00
008   αγροτεμάχιο για μάντρα (mandıra yeri) 1 1 5,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 8 18 100,00
010   κυψέλη (ari kovani) 8 18 100,00
011   Μύλοι 2 3 1.900,00
012   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
013   Νερόμυλοι 1 2 1.600,00
014   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 2 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 45 2.145 28.157,00
002   πρόβατα (agnam) 4 285 1.200,00
003   άλογο (bargi̇r) 9 190 10.625,00
004   φοράδα (kisrak) 4 33 6.050,00
005   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
006   αγελάδα (inek) 12 16 1.550,00
007   δαμαλάκι (dana) 1 1 50,00
008   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 1 50,00
009   μουλάρι (katir) 2 10 3.100,00
010   αίγες (keçi̇) 8 545 4.360,00
011   βόδι (öküz) 8 15 2.250,00
012   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 1.084 5.072,00
013   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 1.084 5.072,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κούκλια (Πάφου) (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/5999/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό