Όνομα: Kouklia Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kukla ve Tevabii Çiftlikatı
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouklia Chiftlik
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κούκλια (Πάφου) (τα)
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.447,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
8.900,0 0,0 8.000,0 17.547,0
25,8% 0,0% 23,2% 50,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
72,00
1,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
4,00
25,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
3,00
33,3%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
89,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
680,00
1.270,25
53,5%
Γαίες (αξία)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
8.900,00
14.675,00
60,6%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
27,00
0,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
86,00
4,7%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
143,00
0,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
14,00
7,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
1.835,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
8.000,00
11.470,00
69,7%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
5,00
62,00
8,1%
Ζώα (αριθμός)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.128,00
1.885,00
59,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
17.547,00
27.017,00
64,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
34.447,00
54.662,00
63,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Κουκλίων και τα εξαρτώμενα τσιφλίκια του
Kouklia Chiftlik 34.447,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 4 680,00 8.900,00
002   γη με βλάστηση 4 680,00 8.900,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 680,00 8.900,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 1 80,00 400,00
005   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 600,00 8.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 4 2 8.000,00
002   σπίτι (hane) 4 2 8.000,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 1 3.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 5 1.128 17.547,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 174 8.225,00
003   φοράδα (kisrak) 1 22 4.400,00
004   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
005   μουλάρι (katir) 1 9 2.700,00
006   βόδι (öküz) 1 11 2.750,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 11 2.750,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 934 3.872,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 934 3.872,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 21, 2020, 10:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kouklia Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6001/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό