Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6001
UUID βάσης δεδομένων: 3dad772b-3b5e-4a4a-930e-bee23f765ef2
Όνομα: Kouklia Chiftlik
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kukla ve Tevabii Çiftlikatı
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Κούκλια (Πάφου) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kouklia Chiftlik
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.447,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.900,0 0,0 8.000,0 17.547,0
25,8% 0,0% 23,2% 50,9%
Γενικά στατιστικά
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
72,00
1,4%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
4,00
25,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1,00
84,00
1,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
89,00
4,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.180,00
1.992,50
59,2%
Γαίες (αξία)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
8.900,00
19.675,00
45,2%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
27,00
0,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
86,00
4,7%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
226,00
0,0%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
4,00
96,00
4,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
0,00
2.650,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
8.000,00
18.665,00
42,9%
Κούκλια (Πάφου) (τα):
5,00
62,00
8,1%
Ζώα (αριθμός)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
1.128,00
2.174,00
51,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
17.547,00
35.157,00
49,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κούκλια (Πάφου) (τα):
34.447,00
76.147,00
45,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Κουκλίων και τα εξαρτώμενα τσιφλίκια του
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Kouklia Chiftlik 34.447,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 1.180,00 8.900,00
002   γη με βλάστηση 4 1.180,00 8.900,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 1.180,00 8.900,00
004   αγροτεμάχιο (tarla) 1 80,00 400,00
005   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 3 1.100,00 8.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 8.000,00
002   σπίτι (hane) 4 4 8.000,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 2 2 3.000,00
004   ερειπωμένο σπίτι (harabe hane) 2 2 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 1.117 14.797,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 174 8.225,00
003   φοράδα (kisrak) 1 22 4.400,00
004   αδάμαστο άλογο (hergele) 1 152 3.825,00
005   μουλάρι (katir) 1 9 2.700,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 934 3.872,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 934 3.872,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:38 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Kouklia Chiftlik. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6001/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό