Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6002
UUID βάσης δεδομένων: 25219bac-ba15-499f-a663-04dac0697b5a
Όνομα: Μανδριά (Πάφου) (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mandirya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mandria (Pafou)
Μανδριά (Πάφου) (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mandria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.535,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.180,0 410,0 2.700,0 11.245,0
30,1% 2,0% 13,1% 54,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
16,00
1.792,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.071,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.074,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
26,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
862,50
33.744,75
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
6.180,00
521.383,10
1,2%
Καζάς Πάφου:
8,00
947,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
23,00
2.012,00
1,1%
Καζάς Πάφου:
43,00
6.113,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.185,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
410,00
61.145,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.700,00
346.355,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
27,00
1.574,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
748,00
15.440,00
4,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.245,00
437.137,00
2,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
20.535,00
1.366.020,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 670,00
Havva Vezure
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 6.695,00
Ayşe κόρη του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 800,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 0,00
Yusuf γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 1.620,00
Hasan γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 325,00
Salih γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 160,00
Emin γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 175,00
Ayşe κόρη του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 150,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μανδριά (Πάφου) (τα) 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 26 862,50 6.180,00
002   γη με βλάστηση 21 697,50 5.340,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 9,50 1.900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 10 9,50 1.900,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 6 7,50 1.500,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,00 400,00
007   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 11 688,00 3.440,00
008   αγροτεμάχιο (tarla) 2 60,00 300,00
009   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 9 628,00 3.140,00
010   άλλη χρήση γης 3 3,00 30,00
011   αλώνι (harman) 3 3,00 30,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 162,00 810,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 162,00 810,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 43 410,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 39 390,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 27 270,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 12 120,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 33 2.700,00
002   σπίτι (hane) 16 16 2.430,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 200,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 14 70,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 14 70,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 738 8.745,00
002   πρόβατα (agnam) 2 265 2.120,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 4 600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 3 450,00
005   αγελάδα (inek) 8 12 1.200,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
007   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
008   βόδι (öküz) 4 6 825,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 350 2.800,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 350 2.800,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2020, 3:15 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μανδριά (Πάφου) (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6002/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό