Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6003
UUID βάσης δεδομένων: 488e3d6f-adf5-4cf3-9f77-5d50ebed1d6d
Όνομα: Μαμώνια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mamonya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mamonia
Μαμώνια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mamonia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.485,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.155,0 785,0 5.420,0 3.125,0
18,8% 6,8% 47,2% 27,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
23,00
1.792,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.071,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
25,00
2.074,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
23,00
3.639,00
0,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
133,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.155,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
13,00
947,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.012,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
87,00
6.113,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
36,00
2.185,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
785,00
61.145,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.420,00
346.355,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
17,00
1.574,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
67,00
15.440,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.125,00
437.137,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
11.485,00
1.366.020,10
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 900,00
Koca Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 545,00
Καρπασίτης Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 1.310,00
Hasan γιος του Tahir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 500,00
Ayşe κόρη του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 285,00
Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 0,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 605,00
Ayşe κόρη του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 50,00
Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 0,00
Ayetullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μαμώνια (τα) 150,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 23 133,50 2.155,00
002   γη με βλάστηση 15 31,50 1.635,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 7,00 1.220,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 7,00 1.220,00
005   αγροτεμάχιο περιφραγμένο με μουριές (dutlu fırahti) 1 1,00 20,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 6,00 1.200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 6,50 245,00
008   καπνά 1 0,50 5,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0,50 5,00
010   αμπέλι 1 6,00 240,00
011   αμπέλι (bağ) 1 6,00 240,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 18,00 170,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 2 6,00 50,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 4 12,00 120,00
015   άλλη χρήση γης 2 2,00 20,00
016   αλώνι (harman) 2 2,00 20,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 100,00 500,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 100,00 500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 87 785,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 84 765,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 2 20,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 15 150,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 2 20 125,00
006   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 3 24 240,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 20 200,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 3 30,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 20,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 36 5.420,00
002   σπίτι (hane) 22 22 2.060,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 12 60,00
004   κυψέλη (ari kovani) 4 12 60,00
005   Μύλοι 2 2 3.300,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 300,00
007   Νερόμυλοι 1 1 3.000,00
008   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 62 1.875,00
002   πρόβατα (agnam) 2 50 400,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 450,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 300,00
005   αγελάδα (inek) 2 4 400,00
006   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 30, 2021, 9:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μαμώνια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6003/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό