Όνομα: Τραχυπέδουλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiraşipedula
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trachypedoula
Τραχυπέδουλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trakhypedoula Trashibeoula
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.220,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.200,0 755,0 1.010,0 4.855,0
16,6% 10,5% 14,0% 67,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
6,00
446,00
1,3%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
512,00
1,2%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
857,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
144,50
4.926,00
2,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
1.200,00
48.924,40
2,5%
Καζάς Κουκλιών:
7,00
177,00
4,0%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
479,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
76,00
533,00
14,3%
Καζάς Κουκλιών:
3,00
42,00
7,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
755,00
5.595,00
13,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.010,00
26.825,00
3,8%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
347,00
4,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
378,00
3.624,00
10,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
4.855,00
56.150,00
8,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
7.220,00
135.324,40
5,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Προκόπη
Τραχυπέδουλα 955,00
Χατζή Κυριακός γιος του Σολωμού
Τραχυπέδουλα 3.455,00
Χριστόδουλος γιος του Σολωμού
Τραχυπέδουλα 3.290,00
Αντωνής γιος του Σολωμού
Τραχυπέδουλα 1.630,00
Θεοδόσης γιος του Χριστόδουλου
Τραχυπέδουλα 625,00
Χριστόδουλος γιος του Κωνσταντή
Τραχυπέδουλα 385,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 16 145,50 1.200,00
002   γη με βλάστηση 5 6,50 500,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 300,00
006   3 5,00 200,00
007   αμπέλι 3 5,00 200,00
008   αμπέλι (bağ) 3 5,00 200,00
009   5 1,00 10,00
010   αλώνι (harman) 5 1,00 10,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 138,00 690,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 138,00 690,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 81 805,00
002   ελιές 6 80 800,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 15 150,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 50,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 60 600,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 10 4 1.010,00
002   σπίτι (hane) 6 1 950,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 50,00
005   1 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 16 384 5.255,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 7 1.050,00
003   φοράδα (kisrak) 3 6 900,00
004   αγελάδα (inek) 4 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 3 370 3.280,00
006   βόδι (öküz) 5 4 625,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τραχυπέδουλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6004/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό