Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6004
UUID βάσης δεδομένων: d27630da-b7bb-4dcc-b9d9-47e75d51a15f
Όνομα: Τραχυπέδουλα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiraşipedula
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trachypedoula
Τραχυπέδουλα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Trakhypedoula Trashibeoula
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.340,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.570,0 805,0 1.510,0 6.455,0
15,2% 7,8% 14,6% 62,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
6,00
446,00
1,3%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
512,00
1,2%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
512,00
1,2%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
857,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
201,50
9.083,75
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
1.570,00
125.366,90
1,3%
Καζάς Κουκλιών:
7,00
177,00
4,0%
Καζάς Κουκλιών:
10,00
479,00
2,1%
Καζάς Κουκλιών:
81,00
836,00
9,7%
Καζάς Κουκλιών:
11,00
491,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
805,00
8.600,00
9,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.510,00
68.940,00
2,2%
Καζάς Κουκλιών:
16,00
347,00
4,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
393,00
4.461,00
8,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
6.455,00
103.170,00
6,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
10.340,00
306.076,90
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Προκόπη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 955,00
Χατζή Κυριακός γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 3.455,00
Χριστόδουλος γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 3.290,00
Αντωνής γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 1.630,00
Θεοδόσης γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 625,00
Χριστόδουλος γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τραχυπέδουλα 385,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 16 201,50 1.570,00
002   γη με βλάστηση 5 8,50 580,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,50 300,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 3 7,00 280,00
007   αμπέλι 3 7,00 280,00
008   αμπέλι (bağ) 3 7,00 280,00
009   άλλη χρήση γης 5 5,00 50,00
010   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 188,00 940,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 188,00 940,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 81 805,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 80 800,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 15 150,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 5 50,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 60 600,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 11 1.510,00
002   σπίτι (hane) 6 6 1.350,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 150,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 150,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 392 6.205,00
002   άλογο (bargi̇r) 4 12 1.800,00
003   φοράδα (kisrak) 3 11 1.650,00
004   αγελάδα (inek) 4 5 500,00
005   αίγες (keçi̇) 3 370 3.280,00
006   βόδι (öküz) 4 5 625,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τραχυπέδουλα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6004/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό