Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6005
UUID βάσης δεδομένων: 1b97b412-66e4-4680-a92e-b46ca7641c5f
Όνομα: Άγιος Γεώργιος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Yorgi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Georgios (Pafou)
Άγιος Γεώργιος (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Yeorgios
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.960,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.950,0 940,0 2.115,0 3.955,0
21,8% 10,5% 23,6% 44,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
9,00
1.792,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.071,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
12,00
2.074,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
26,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
136,50
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
1.950,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
11,00
947,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
14,00
2.012,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
95,00
6.113,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
17,00
2.185,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
940,00
61.145,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.115,00
346.355,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
9,00
1.574,00
0,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
205,00
15.440,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
3.955,00
437.137,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
8.960,00
1.366.020,10
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 1.265,00
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 375,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 615,00
Emir Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 645,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 3.790,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 940,00
Mümine κόρη του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 420,00
Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 0,00
Rahime
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 220,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Γεώργιος 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 26 136,50 1.950,00
002   γη με βλάστηση 16 43,50 1.465,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 3,50 700,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 3,50 700,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 100,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 3,00 600,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 11,00 330,00
008   αμπέλι 1 11,00 330,00
009   αμπέλι (bağ) 1 11,00 330,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 29,00 435,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 7 29,00 435,00
012   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
013   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 89,00 445,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 89,00 445,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 95 940,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 9 93 930,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 4 40,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 8 89 890,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 14 17 2.115,00
002   σπίτι (hane) 10 9 1.690,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
007   Μύλοι 1 1 300,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 204 3.705,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 450,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 300,00
004   αγελάδα (inek) 1 8 800,00
005   αίγες (keçi̇) 2 190 2.080,00
006   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Γεώργιος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6005/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό