Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6006
UUID βάσης δεδομένων: a4a22a63-e7de-4284-abdf-8a20b781f9ea
Όνομα: Σταυροκόννου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstavrakonu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Stavrokonnou
Σταυροκόννου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Stavrokono
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.825,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.490,0 5.245,0 5.350,0 15.740,0
14,6% 17,0% 17,4% 51,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
47,00
1.792,00
2,6%
Καζάς Πάφου:
1,00
52,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
55,00
2.071,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
55,00
2.074,00
2,7%
Καζάς Πάφου:
49,00
3.639,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
646,50
33.744,75
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
4.490,00
521.383,10
0,9%
Καζάς Πάφου:
38,00
947,00
4,0%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.012,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
528,00
6.113,00
8,6%
Καζάς Πάφου:
48,00
2.185,00
2,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.245,00
61.145,00
8,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.350,00
346.355,00
1,5%
Καζάς Πάφου:
46,00
1.574,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
893,00
15.440,00
5,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
15.740,00
437.137,00
3,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
30.825,00
1.366.020,10
2,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Καρά Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 415,00
Derviş γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 1.365,00
Osman γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 610,00
Hüseyin Karmani
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 450,00
Emir Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 1.445,00
Mehmed γιος του Süleyman
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σταυροκόννου 1.455,00
Hüseyin γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 80,00
Ahmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 460,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 510,00
Abdurrahman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σταυροκόννου 845,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 646,50 4.490,00
002   γη με βλάστηση 21 44,50 1.225,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 3,00 600,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 3,00 600,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 3,00 600,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 10 17,50 265,00
007   καπνά 9 14,50 145,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 8 13,00 130,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (tütün firahti) 1 1,50 15,00
010   αμπέλι 1 3,00 120,00
011   αμπέλι (bağ) 1 3,00 120,00
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 24,00 360,00
013   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 4 13,00 195,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 4 11,00 165,00
015   άλλη χρήση γης 6 6,00 60,00
016   αλώνι (harman) 6 6,00 60,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 22 596,00 3.205,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 22 596,00 3.205,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 38 528 5.245,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 33 516 5.160,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 1 6 60,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 28 470 4.700,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 40 400,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 7 35,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 7 35,00
008   χαρουπιές 1 5 50,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 48 48 5.350,00
002   σπίτι (hane) 44 44 5.150,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 200,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 32 879 12.240,00
002   πρόβατα (agnam) 4 165 1.680,00
003   άλογο (bargi̇r) 10 19 3.100,00
004   φοράδα (kisrak) 4 13 2.200,00
005   αγελάδα (inek) 3 6 600,00
006   αίγες (keçi̇) 10 658 5.840,00
007   βόδι (öküz) 4 6 820,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 25 200,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 28, 2020, 3:18 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σταυροκόννου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6006/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό