Όνομα: Τίμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Timi
Τίμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Timi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.405,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.335,0 80,0 1.990,0 5.060,0
24,8% 0,9% 21,2% 53,8%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
41,00
1.792,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
0,00
53,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
49,00
2.071,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
1,00
82,00
1,2%
Καζάς Πάφου:
39,00
3.639,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Πάφου:
399,00
17.800,00
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.335,00
203.778,10
1,1%
Καζάς Πάφου:
6,00
947,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
43,00
2.012,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
8,00
3.394,00
0,2%
Καζάς Πάφου:
3,00
283,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
80,00
34.440,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.990,00
138.835,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
33,00
1.574,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
376,00
12.121,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
5.060,00
204.930,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.405,00
566.978,10
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Yusuf
Τίμη 1.640,00
Emir Mehmed
Τίμη 485,00
Emir Hüseyin
Τίμη 275,00
Hüseyin γιος του Abdullah
Τίμη 370,00
Havva κόρη του Hüseyin
Τίμη 50,00
Hüseyin
Τίμη 0,00
'Ömer γιος του Rüstem
Τίμη 570,00
Emnullah? κόρη του Yusuf
Τίμη 500,00
Yusuf
Τίμη 0,00
Γιαλλούρας Mustafa
Τίμη 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 39 760,00 5.070,00
002   γη με βλάστηση 22 432,00 3.380,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 1,50 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,50 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,50 300,00
006   5 13,50 395,00
007   καπνά 3 3,50 35,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 3 3,50 35,00
009   αμπέλι 2 10,00 360,00
010   αμπέλι (bağ) 2 10,00 360,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 417,00 2.685,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 50,00 750,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 11 362,00 1.860,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 75,00
015   7 1,00 10,00
016   αλώνι (harman) 7 1,00 10,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 327,00 1.680,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 327,00 1.680,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 10 100,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 8 80,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 7 70,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
005   καρυδιές 1 2 20,00
006   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 4 2.120,00
002   σπίτι (hane) 38 1 1.980,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 130,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 130,00
005   2 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 33 382 5.060,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 1 150,00
003   αγελάδα (inek) 7 3 300,00
004   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
006   βόδι (öküz) 18 7 1.350,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 3 750,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 350 2.800,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 260 2.080,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τίμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6007/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό