Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6007
UUID βάσης δεδομένων: a4202371-ba5e-4d87-a3a8-e2e5fed85fe1
Όνομα: Τίμη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Dimi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Timi
Τίμη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Timi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.855,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.100,0 170,0 4.450,0 9.135,0
30,7% 0,9% 22,4% 46,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
41,00
1.792,00
2,3%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
49,00
2.071,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
49,00
2.074,00
2,4%
Καζάς Πάφου:
39,00
3.639,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
919,00
33.744,75
2,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
6.100,00
521.383,10
1,2%
Καζάς Πάφου:
6,00
947,00
0,6%
Καζάς Πάφου:
43,00
2.012,00
2,1%
Καζάς Πάφου:
17,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
45,00
2.185,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
170,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
4.450,00
346.355,00
1,3%
Καζάς Πάφου:
33,00
1.574,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
405,00
15.440,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
9.135,00
437.137,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
19.855,00
1.366.020,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 1.640,00
Emir Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 485,00
Emir Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 275,00
Hüseyin γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 370,00
Havva κόρη του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 50,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 0,00
'Ömer γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 570,00
Emnullah? κόρη του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 500,00
Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 0,00
Γιαλλούρας Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τίμη 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 39 919,00 6.100,00
002   γη με βλάστηση 22 455,00 3.700,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,50 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,50 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,50 500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 15,50 415,00
007   καπνά 3 5,50 55,00
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 3 5,50 55,00
009   αμπέλι 2 10,00 360,00
010   αμπέλι (bağ) 2 10,00 360,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 437,00 2.785,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 50,00 750,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 11 382,00 1.960,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 5,00 75,00
015   άλλη χρήση γης 7 7,00 70,00
016   αλώνι (harman) 7 7,00 70,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 10 457,00 2.330,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 10 457,00 2.330,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 17 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 15 150,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 14 140,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 1 10,00
005   καρυδιά 1 2 20,00
006   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 45 4.450,00
002   σπίτι (hane) 38 38 4.220,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 210,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 210,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 4 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 391 5.635,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 2 300,00
003   αγελάδα (inek) 7 11 1.100,00
004   μουλάρι (katir) 1 1 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
006   βόδι (öküz) 5 7 975,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 4 350 2.800,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 260 2.080,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ağnam) 1 90 720,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τίμη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6007/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό