Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6008
UUID βάσης δεδομένων: 6ff54537-7689-472a-af8e-0f8b91058095
Όνομα: Αγία Βαρβάρα (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Varvara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Varvara (Pafou)
Αγία Βαρβάρα (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Varvara
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.915,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
555,0 50,0 540,0 1.770,0
19,0% 1,7% 18,5% 60,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
4,00
446,00
0,9%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
512,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
512,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
857,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Κουκλιών:
77,50
9.083,75
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
555,00
125.366,90
0,4%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
177,00
0,6%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
479,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
836,00
0,6%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
491,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
50,00
8.600,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
540,00
68.940,00
0,8%
Καζάς Κουκλιών:
8,00
347,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
117,00
4.461,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.770,00
103.170,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.915,00
306.076,90
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 1.675,00
Hadice κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 120,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 0,00
Mustafa γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 420,00
Hasan γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 700,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 77,50 555,00
002   γη με βλάστηση 3 21,50 270,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 1,50 20,00
004   καπνά 2 1,50 20,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 1,50 20,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 250,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 20,00 250,00
008   άλλη χρήση γης 1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 55,00 275,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 55,00 275,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 5 50,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 540,00
002   σπίτι (hane) 4 4 490,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 116 1.520,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 40,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 100,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
005   βόδι (öküz) 2 4 500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 75 640,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 75 640,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6008/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό