Όνομα: Αγία Βαρβάρα (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Varvara
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agia Varvara (Pafou)
Αγία Βαρβάρα (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Varvara
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Κουκλιών
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.705,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
555,0 50,0 380,0 1.770,0
20,5% 1,8% 14,0% 65,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Κουκλιών:
4,00
446,00
0,9%
Καζάς Κουκλιών:
0,00
9,00
0,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
512,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
19,00
5,3%
Καζάς Κουκλιών:
6,00
857,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Κουκλιών:
76,50
4.926,00
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Κουκλιών:
555,00
48.924,40
1,1%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
177,00
0,6%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
479,00
1,0%
Καζάς Κουκλιών:
5,00
533,00
0,9%
Καζάς Κουκλιών:
1,00
42,00
2,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
50,00
5.595,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
380,00
26.825,00
1,4%
Καζάς Κουκλιών:
8,00
347,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Κουκλιών:
116,00
3.624,00
3,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
1.770,00
56.150,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Κουκλιών:
2.705,00
135.324,40
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 1.675,00
Hadice κόρη του Mehmed
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 120,00
Mehmed
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 0,00
Mustafa γιος του Rüstem
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 420,00
Hasan γιος του Rüstem
Αγία Βαρβάρα (Πάφου) 700,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 6 77,50 555,00
002   γη με βλάστηση 3 21,50 270,00
003   2 1,50 20,00
004   καπνά 2 1,50 20,00
005   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 2 1,50 20,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 20,00 250,00
007   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 20,00 250,00
008   1 1,00 10,00
009   αλώνι (harman) 1 1,00 10,00
010   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 55,00 275,00
011   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 55,00 275,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 5 50,00
002   ελιές 1 5 50,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 5 2 380,00
002   σπίτι (hane) 4 1 330,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 8 117 1.770,00
002   πρόβατα (agnam) 1 5 40,00
003   αγελάδα (inek) 1 2 100,00
004   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
005   βόδι (öküz) 3 5 750,00
006   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 75 640,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 75 640,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6008/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό