Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6009
UUID βάσης δεδομένων: f8cc33a3-cd58-4c9a-9daf-24447c7906d5
Όνομα: Αναρίτα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anarida
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anarita
Αναρίτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Anarita
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.536,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.806,5 320,0 2.890,0 6.520,0
22,4% 2,6% 23,1% 52,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
25,00
1.792,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.071,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
28,00
2.074,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
27,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
395,75
33.744,75
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.806,50
521.383,10
0,5%
Καζάς Πάφου:
13,00
947,00
1,4%
Καζάς Πάφου:
33,00
2.012,00
1,6%
Καζάς Πάφου:
42,00
6.113,00
0,7%
Καζάς Πάφου:
37,00
2.185,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
320,00
61.145,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.890,00
346.355,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
24,00
1.574,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
356,00
15.440,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.520,00
437.137,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
12.536,50
1.366.020,10
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 1.840,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 935,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 1.160,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 661,50
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 525,00
Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 440,00
Mustafa Tanburi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 170,00
Hadice κόρη του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 50,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 0,00
Kumru κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναρίτα 50,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 27 395,75 2.806,50
002   γη με βλάστηση 13 144,75 1.526,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 4,50 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 4,50 800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 4,50 800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 5,25 51,50
007   καπνά 5 5,25 51,50
008   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 5 5,25 51,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 135,00 675,00
010   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 4 135,00 675,00
011   άλλη χρήση γης 5 5,00 50,00
012   αλώνι (harman) 5 5,00 50,00
013   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 9 246,00 1.230,00
014   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 9 246,00 1.230,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 42 320,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 27 200,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 2 7 45,00
004   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 9 90,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 11 65,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 6 30,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 6 30,00
008   χαρουπιές 5 9 90,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 9 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 37 2.890,00
002   σπίτι (hane) 26 26 2.780,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 10 60,00
006   κυψέλη (ari kovani) 6 10 60,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 346 4.020,00
002   πρόβατα (agnam) 3 105 840,00
003   αγελάδα (inek) 6 8 800,00
004   αίγες (keçi̇) 1 180 1.440,00
005   βόδι (öküz) 3 3 500,00
006   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 440,00
007   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 440,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 15, 2020, 7:14 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αναρίτα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6009/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό