Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6011
UUID βάσης δεδομένων: 33c42d67-a711-46b1-ac01-63a38bb99993
Όνομα: Κολώνη, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koloni
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Koloni
Κολώνη, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Koloni
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.700,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.750,0 260,0 6.525,0 10.165,0
18,1% 1,3% 31,5% 49,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
15,00
1.792,00
0,8%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
19,00
2.071,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
20,00
2.074,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
35,00
3.639,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
474,50
33.744,75
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
3.750,00
521.383,10
0,7%
Καζάς Πάφου:
3,00
947,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
21,00
2.012,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
30,00
6.113,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
26,00
2.185,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
260,00
61.145,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
6.525,00
346.355,00
1,9%
Καζάς Πάφου:
26,00
1.574,00
1,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
473,00
15.440,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
10.165,00
437.137,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
20.700,00
1.366.020,10
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Δημήτρης γιος του Αυξεντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κολώνη, η 2.915,00
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Mustafa γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 8.440,00
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 2.635,00
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 2.410,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 435,00
Fatma κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 80,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 0,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 55,00
Osman γιος του Ebubekir
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 435,00
Nefise κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κολώνη, η 400,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 35 474,50 3.750,00
002   γη με βλάστηση 24 270,50 2.650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 2,50 425,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 2,50 425,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 0,50 25,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 2,00 400,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 9,00 90,00
008   καπνά 9 9,00 90,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 9 9,00 90,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 259,00 2.135,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (sulu tarla) 1 2,00 120,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 2,00 400,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 8 220,00 1.090,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 2 35,00 525,00
015   άλλη χρήση γης 4 4,00 40,00
016   αλώνι (harman) 4 4,00 40,00
017   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 200,00 1.060,00
018   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 200,00 1.060,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 30 260,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 20 200,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 1 15 150,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
005   χαρουπιές 1 10 60,00
006   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 26 6.525,00
002   σπίτι (hane) 15 15 1.890,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 7 35,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 7 35,00
007   Μύλοι 2 2 4.500,00
008   Νερόμυλοι 2 2 4.500,00
009   ερειπωμένος μύλος (harabe su değirmeni) 1 1 2.500,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 465 8.290,00
002   πρόβατα (agnam) 2 190 1.520,00
003   άλογο (bargi̇r) 8 19 2.850,00
004   φοράδα (kisrak) 4 12 1.800,00
005   αγελάδα (inek) 6 11 1.100,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 400,00
007   βόδι (öküz) 1 4 500,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 240 1.920,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 240 1.920,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κολώνη, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6011/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό