Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6012
UUID βάσης δεδομένων: 991daccd-faa1-44f4-87ae-dbe6eb9704f1
Όνομα: Γεροσκήπου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yeroşibu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Geroskipou
Γεροσκήπου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yeroskipos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 34.794,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.090,0 170,0 10.435,0 12.099,0
34,7% 0,5% 30,0% 34,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
67,00
1.792,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
76,00
2.071,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
76,00
2.074,00
3,7%
Καζάς Πάφου:
94,00
3.639,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
1.057,75
33.744,75
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
12.090,00
521.383,10
2,3%
Καζάς Πάφου:
4,00
947,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
71,00
2.012,00
3,5%
Καζάς Πάφου:
17,00
6.113,00
0,3%
Καζάς Πάφου:
93,00
2.185,00
4,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
170,00
61.145,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
10.435,00
346.355,00
3,0%
Καζάς Πάφου:
48,00
1.574,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
420,00
15.440,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
12.099,00
437.137,00
2,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
34.794,00
1.366.020,10
2,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γεροσκήπου 260,00
Ανόρια;
προστατευόμενος ευρωπαϊκών κρατών (müstemin) Γεροσκήπου 1.557,50
Χρυστάλλα Πετρής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 175,00
Παύλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 875,00
Χατζή Γιαννάκης γιος του παπά Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 1.825,00
Φωστήρας γιος του Λάμπρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 90,00
Δημήτρης Kırlangıç
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 825,00
Φίλιππος γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 150,00
Γιαννής γιος του Δημήτρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 590,00
Φώτης γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γεροσκήπου 1.180,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 94 1.057,75 12.090,00
002   γη με βλάστηση 59 385,75 8.620,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 27 29,75 5.800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 27 29,75 5.800,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 3,00 600,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 26 26,75 5.200,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 5,00 75,00
008   καπνά 8 5,00 75,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 8 5,00 75,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 21 347,50 2.692,50
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,00 200,00
012   κήπος χωρίς φρούτα (meyvesi̇z bağçe) 1 7,00 350,00
013   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 8 282,00 1.410,00
014   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 11 57,50 732,50
015   κλωστική κάνναβη (Kendir) 3 3,50 52,50
016   αγροτεμάχιο με κλωστική κάνναβη (kendür tarlası) 3 3,50 52,50
017   άλλη χρήση γης 6 6,00 110,00
018   αλώνι (harman) 6 6,00 110,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 29 666,00 3.360,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 29 666,00 3.360,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 17 170,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 17 170,00
003   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 4 17 170,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 71 93 10.435,00
002   σπίτι (hane) 67 67 10.210,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 25 125,00
006   κυψέλη (ari kovani) 3 25 125,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 21 393 5.349,00
002   πρόβατα (agnam) 8 343 2.744,00
003   άλογο (bargi̇r) 6 8 1.550,00
004   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
006   αίγες (keçi̇) 1 35 280,00
007   βόδι (öküz) 2 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 23, 2022, 11:08 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γεροσκήπου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6012/ στις 24/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό