Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6013
UUID βάσης δεδομένων: a59b037d-a68b-47f3-80e5-8e111ea3fa71
Όνομα: Νικόκλεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Nikokla
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Πάφου
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Nikokleia
Νικόκλεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Nikoklia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 7.425,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.305,0 520,0 1.650,0 2.950,0
31,0% 7,0% 22,2% 39,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Πάφου:
9,00
1.792,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
0,00
52,00
0,0%
Καζάς Πάφου:
11,00
2.071,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
11,00
2.074,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
25,00
3.639,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Πάφου:
129,25
33.744,75
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Πάφου:
2.305,00
521.383,10
0,4%
Καζάς Πάφου:
9,00
947,00
1,0%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.012,00
0,4%
Καζάς Πάφου:
52,00
6.113,00
0,9%
Καζάς Πάφου:
9,00
2.185,00
0,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
520,00
61.145,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
1.650,00
346.355,00
0,5%
Καζάς Πάφου:
12,00
1.574,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Πάφου:
17,00
15.440,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
2.950,00
437.137,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Πάφου:
7.425,00
1.366.020,10
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Νικόλας γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 1.945,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 1.555,00
Κυριακός γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 490,00
Μαρία κόρη του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 205,00
Σολωμός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 0,00
Ζαχαρίας γιος του παπά Γερόλεμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 740,00
Χριστοφής γιος του τσαγκάρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 610,00
Χατζή Χριστοφής γαμπρός του Λαμπριανού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 1.270,00
Λαμπριανός
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 0,00
Χαράλαμπος γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νικόκλεια 535,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 25 129,25 2.305,00
002   γη με βλάστηση 16 25,25 1.740,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 6,25 1.450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 6,25 1.450,00
005   κήπος με μουριές (dutlu bağçe) 1 2,00 400,00
006   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 4,25 1.050,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 0,00 5,00
008   καπνά 1 0,00 5,00
009   περιφραγμένο τεμάχιο με καπνό (fırahti duhan) 1 0,00 5,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 7 19,00 285,00
011   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 7 19,00 285,00
012   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
013   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
014   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 6 101,00 505,00
015   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 6 101,00 505,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 52 520,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 49 490,00
003   πεδινή (ήμερη) ελιά (zeytun-ı ova) 5 33 330,00
004   άκαρπα ελαιόδεντρα (kıraç eşcar-ı zeytun) 1 1 10,00
005   ορεινές ελιές (eşcar-ı zeytun dağ) 2 15 150,00
006   χαρουπιές 1 3 30,00
007   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 1.650,00
002   σπίτι (hane) 9 9 1.650,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 13 1.950,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 6 1.200,00
003   φοράδα (kisrak) 2 6 1.200,00
004   αγελάδα (inek) 5 5 500,00
005   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νικόκλεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6013/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό