Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6014
UUID βάσης δεδομένων: 1634c2fa-f3c4-4b60-9973-eb984052cced
Όνομα: Καζάς Χρυσοχού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-ı Hirsofi
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 704.948,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
242.196,0 15.511,0 185.167,0 262.074,0
34,4% 2,2% 26,3% 37,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Χρυσοχού (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κόκκινα (τα) Koçina 8.095 1,15%
Ayii Anargyri Mon. Ay Anarkiroz Manastırı 3.090 0,44%
Aya Markudi Aya Markudi 1.425 0,20%
Λυσός (η) Liso 20.763 2,95%
Σαραμά Sarama 8.995 1,28%
Κρίτου Μαρόττου Girit Marot 25.775 3,66%
Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς) Aya Marina 1.990 0,28%
Νέο Χωριό (Πάφου) İnya Horko 2.525 0,36%
Άγιος Μερκούριος, ο Ay Mekur 1.420 0,20%
Γιόλου Yolu 28.741 4,08%
Χόλη (του) Hulu 3.140 0,45%
Μηλιού Miliyu 5.795 0,82%
Φάσλι Fasli 6.353 0,90%
Ανδρολίκου Antroliku 13.813 1,96%
Κάθικας Kadika 15.417 2,19%
Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς Poli Karyesi Çiftliği 47.987 6,81%
Περιστερώνα (Πάφου) Peristerona 14.055 1,99%
Μυρμικόφου, η Mirminikov 3.555 0,50%
Ζαχαριά Zahara 3.390 0,48%
Ευρέτου Evretu 12.168 1,73%
Κυνούσα Cinusa 8.555 1,21%
Τριμιθούσα Tirmitusa 9.359 1,33%
Σκάρφος, το İskarfo 3.460 0,49%
Λάσα Lasa 7.968 1,13%
Λουκρούνου Lukurinu 0 0,00%
Σίμου Simu 22.323 3,17%
Φιλούσα (Χρυσοχούς) Filusa 8.520 1,21%
Κιός (η) İstinco 11.280 1,60%
Μελάνδρα Melandıra 11.854 1,68%
Αναδιού Anadyu 6.993 0,99%
Άγιος Ισίδωρος Aya Sidero 20.473 2,90%
Πελαθούσα Peladusa 11.360 1,61%
Πάνω Αρόδες (οι) Arodez 41.768 5,92%
Φύτη Fidi 20.853 2,96%
Μελαμιού, η Melamyu 9.460 1,34%
Πόλις (η) Poli 28.929 4,10%
Λιβάδι Liva'i 3.095 0,44%
Γιαλιά Yalya 15.869 2,25%
Ίνεια İnya 13.513 1,92%
Πάνω Ακουρδάλεια Akurdalya 3.945 0,56%
Τέρα Neza 19.375 2,75%
Σκούλλη (του) İskulli 4.645 0,66%
Θελέτρα Neledra 27.993 3,97%
Αργάκα Arkaka 3.850 0,55%
Γουδί Vurri 9.640 1,37%
Πομός Pomo 11.863 1,68%
Χρυσοχού Hırsofi 20.799 2,95%
Μηλιά (Πάφου) Milya 8.160 1,16%
Μελάδεια Melatya 27.540 3,91%
Κρίτου Τέρα Girit Tera 32.400 4,60%
∆ρούσεια Tiruşa 19.180 2,72%
Μακούντα Makunda 16.718 2,37%
Άγιος ∆ημητριανός Aya Tirimyano 14.725 2,09%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.301,00
20.053,00
6,5%
Επαρχία της Κύπρου:
31,00
464,00
6,7%
Επαρχία της Κύπρου:
1.498,00
24.940,00
6,0%
Επαρχία της Κύπρου:
1.498,00
25.232,00
5,9%
Επαρχία της Κύπρου:
2.566,00
40.177,00
6,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Επαρχία της Κύπρου:
26.828,64
580.135,86
4,6%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
242.196,00
10.418.410,18
2,3%
Επαρχία της Κύπρου:
709,00
16.494,00
4,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.421,00
24.827,00
5,7%
Επαρχία της Κύπρου:
1.711,00
198.070,00
0,9%
Επαρχία της Κύπρου:
1.440,00
26.834,00
5,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
15.511,00
2.428.941,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
185.167,00
5.966.619,50
3,1%
Επαρχία της Κύπρου:
1.025,00
16.552,00
6,2%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
8.641,00
212.455,00
4,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
262.074,00
4.485.358,00
5,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
704.948,00
23.300.128,68
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 720,00
Σάββας γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 690,00
Βασίλης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάσα 0,00
Κόρη του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λάσα 95,00
Γιαννής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυνούσα 1.515,00
Χριστόδουλος γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυνούσα 790,00
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.032,50
Abdurrahman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.382,50
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.752,50
Abdurrahman γιος του Nu'man
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2.566 26.828,64 242.196,00
002   γη με βλάστηση 2.089 22.977,14 206.293,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 626 587,63 57.002,50
004   καλλιέργειες μουριάς 622 583,63 56.777,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 617 579,38 56.502,50
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 5 4,25 275,00
007   καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1 0,50 50,00
008   κήπος με αμυγδαλιές (bağçe-yi badem) 1 0,50 50,00
009   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 3,50 175,00
010   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1.153 15.747,25 105.718,50
011   καπνά 270 303,50 6.691,50
012   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 268 288,50 6.321,50
013   κήπος με καπνά (duhan bağçesi) 1 1,00 20,00
014   άλλο αγροτεμάχιο με καπνά (diğer duhan tarlası) 1 14,00 350,00
015   βαμβάκι 147 247,00 6.242,50
016   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 85 120,00 3.265,00
017   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 48 98,50 2.322,50
018   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 3,00 60,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 5,00 150,00
020   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 11 20,50 445,00
021   αμπέλι 201 471,50 18.030,00
022   αμπέλι (bağ) 201 471,50 18.030,00
023   δημητριακά 535 14.725,25 74.754,50
024   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 531 14.722,75 74.629,50
025   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 2,50 125,00
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 310 6.642,26 43.572,50
027   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 15,00
028   κήπος (bağçe) 34 30,13 2.275,00
029   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 3 5,00 180,00
030   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 7 8,50 395,00
031   αγροτεμάχιο (tarla) 193 5.516,00 27.755,00
032   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 66 43,13 2.422,50
033   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
034   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 4 38,00 480,00
035   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1.000,00 10.000,00
036   άλλη χρήση γης 320 318,00 16.335,00
037   αλώνι (harman) 319 318,00 6.335,00
038   αλώνι (harman yeri) 315 314,00 6.255,00
039   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 10.000,00
040   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 157 3.533,50 19.567,50
041   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 157 3.533,50 19.567,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 709 1.711 15.511,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 495 1.346 13.420,00
003   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 56 141 1.410,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 84 373 3.705,00
007   ελιά (zeytun 2) 197 417 4.180,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 50 505,00
009   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 10 36 360,00
010   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 7 22 220,00
011   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
012   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20,00
013   ελιά (zeytun) 93 226 2.260,00
014   ελιές (eşcar-ı zeytun) 42 101 980,00
015   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 106 197 1.010,00
016   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 13 65,00
017   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 6 7 40,00
018   αμυγδαλιά (badem 2) 47 80 420,00
019   αμυγδαλιά (badem ağacı) 5 10 50,00
020   αμυγδαλιά (badem) 37 87 435,00
021   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 17 28 140,00
022   καρυδιά 14 21 210,00
023   καρυδιές (şecer-i ceviz) 4 8 80,00
024   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 4 6 60,00
025   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20,00
026   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 5 50,00
027   χαρουπιές 94 147 871,00
028   χαρουπιά (harub 2) 51 69 395,00
029   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 14 28 200,00
030   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 3 30,00
031   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 5,00
032   χαρουπιά (harub) 9 10 50,00
033   χαρουπιά (harup) 4 9 45,00
034   χαρουπιές (harub eşcâri) 12 27 146,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1.421 1.440 185.167,00
002   σπίτι (hane) 1.244 1.238 130.032,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 3 480,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 2 380,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 3 3 380,00
006   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 2 2 230,00
007   σιδερουργείο (ahenger dükkanı) 1 1 150,00
008   αγροτικά κτήρια 81 80 7.930,00
009   μάντρα (mandıra) 81 80 7.930,00
010   τμήμα κτηρίου 1 0 375,00
011   δωμάτιο 1 0 375,00
012   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 0 375,00
013   κτήριο προορισμένα για ζώα 28 54 285,00
014   κυψέλη (ari kovani) 28 54 285,00
015   Μύλοι 64 65 46.165,00
016   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 9 1.900,00
017   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 26 26 5.265,00
018   Νερόμυλοι 28 29 38.800,00
019   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 1 1.800,00
020   νερόμυλος (su değirmeni) 3 3 5.800,00
021   άλλος νερόμυλος (diğer su değirmeni) 1 1 1.000,00
022   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 22 23 28.800,00
023   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 1.400,00
024   μύλος (deği̇rmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 892 8.504 228.099,00
002   πρόβατα (agnam) 63 2.722 21.696,00
003   πρόβατα (koyun) 47 1.336 10.608,00
004   άλογο (bargi̇r) 102 218 41.645,00
005   άλογο (esb) 2 2 500,00
006   φοράδα (kisrak) 54 142 27.920,00
007   ζεύγος φοράδων (çift kısrak) 1 1 200,00
008   αγελάδα (inek) 108 159 16.895,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 10 10 1.950,00
010   μουλάρι (katir) 7 7 3.500,00
011   αίγες (keçi̇) 109 3.779 30.234,00
012   βόδι (öküz) 480 871 108.265,00
013   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 23 748 5.864,00
014   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 11 332 2.536,00
015   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 12 416 3.328,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Χρυσοχού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6014/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό