Όνομα: Καζάς Χρυσοχού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaza-ı Hirsofi
Κατηγορία: καζάς (kaza)
Διοικητική υπαγωγή: Επαρχία της Κύπρου
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 306.662,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
108.773,5 8.196,0 79.627,0 112.516,0
35,5% 2,7% 26,0% 36,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καζάς Χρυσοχού (Αυτή η εγγραφή) 0 0,00%
Κόκκινα (τα) Koçina 2.115 0,69%
Ayii Anargyri Mon. Ay Anarkiroz Manastırı 2.890 0,94%
Aya Markudi Aya Markudi 1.425 0,46%
Λυσός (η) Liso 5.148 1,68%
Σαραμά Sarama 4.975 1,62%
Κρίτου Μαρόττου Girit Marot 8.613 2,81%
Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς) Aya Marina 1.590 0,52%
Νέο Χωριό (Πάφου) İnya Horko 2.425 0,79%
Άγιος Μερκούριος, ο Ay Mekur 1.420 0,46%
Γιόλου Yolu 8.716 2,84%
Χόλη (του) Hulu 2.100 0,68%
Μηλιού Miliyu 2.735 0,89%
Φάσλι Fasli 4.583 1,49%
Ανδρολίκου Antroliku 5.963 1,94%
Κάθικας Kadika 5.890 1,92%
Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς Poli Karyesi Çiftliği 37.987 12,39%
Περιστερώνα (Πάφου) Peristerona 4.855 1,58%
Μυρμικόφου, η Mirminikov 1.855 0,60%
Ζαχαριά Zahara 2.690 0,88%
Ευρέτου Evretu 6.153 2,01%
Κυνούσα Cinusa 5.595 1,82%
Τριμιθούσα Tirmitusa 4.461 1,45%
Σκάρφος, το İskarfo 2.550 0,83%
Λάσα Lasa 3.028 0,99%
Λουκρούνου Lukurinu 0 0,00%
Σίμου Simu 9.400 3,07%
Φιλούσα (Χρυσοχούς) Filusa 4.347 1,42%
Κιός (η) İstinco 3.345 1,09%
Μελάνδρα Melandıra 5.232 1,71%
Αναδιού Anadyu 4.100 1,34%
Άγιος Ισίδωρος Aya Sidero 8.228 2,68%
Πελαθούσα Peladusa 6.005 1,96%
Πάνω Αρόδες (οι) Arodez 10.328 3,37%
Φύτη Fidi 5.768 1,88%
Μελαμιού, η Melamyu 4.165 1,36%
Πόλις (η) Poli 5.282 1,72%
Λιβάδι Liva'i 895 0,29%
Γιαλιά Yalya 6.384 2,08%
Ίνεια İnya 5.535 1,80%
Πάνω Ακουρδάλεια Akurdalya 2.350 0,77%
Τέρα Neza 10.495 3,42%
Σκούλλη (του) İskulli 3.330 1,09%
Θελέτρα Neledra 8.375 2,73%
Αργάκα Arkaka 2.350 0,77%
Γουδί Vurri 4.405 1,44%
Πομός Pomo 4.335 1,41%
Χρυσοχού Hırsofi 4.556 1,49%
Μηλιά (Πάφου) Milya 3.465 1,13%
Μελάδεια Melatya 18.843 6,14%
Κρίτου Τέρα Girit Tera 14.480 4,72%
∆ρούσεια Tiruşa 6.365 2,08%
Μακούντα Makunda 10.903 3,56%
Άγιος ∆ημητριανός Aya Tirimyano 3.643 1,19%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Επαρχία της Κύπρου:
1.301,00
20.052,00
6,5%
Επαρχία της Κύπρου:
31,00
462,00
6,7%
Επαρχία της Κύπρου:
1.498,00
24.940,00
6,0%
Επαρχία της Κύπρου:
54,00
1.005,00
5,4%
Επαρχία της Κύπρου:
2.566,00
40.177,00
6,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Επαρχία της Κύπρου:
16.584,14
317.736,38
5,2%
Γαίες (αξία)
Επαρχία της Κύπρου:
108.773,50
5.462.953,93
2,0%
Επαρχία της Κύπρου:
709,00
16.494,00
4,3%
Επαρχία της Κύπρου:
1.421,00
24.827,00
5,7%
Επαρχία της Κύπρου:
800,00
104.335,00
0,8%
Επαρχία της Κύπρου:
94,00
5.470,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
8.196,00
1.377.941,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
79.627,00
2.461.919,50
3,2%
Επαρχία της Κύπρου:
1.025,00
16.552,00
6,2%
Ζώα (αριθμός)
Επαρχία της Κύπρου:
6.228,00
157.660,00
4,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
112.516,00
2.137.807,00
5,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Επαρχία της Κύπρου:
306.662,50
11.190.961,43
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
Πομός 720,00
Σάββας γιος του Παυλή
Γιόλου 690,00
Κόρη του Βασίλη
Λάσα 95,00
Βασίλης
Λάσα 0,00
Γιαννής γιος του Παυλή
Κυνούσα 1.515,00
Χριστόδουλος γιος του Παυλή
Κυνούσα 790,00
Hasan γιος του Abdullah
Χρυσοχού 1.032,50
Abdurrahman γιος του Hüseyin
Χρυσοχού 1.382,50
Osman γιος του Mehmed
Χρυσοχού 1.752,50
Abdurrahman γιος του Nu'man
Χρυσοχού 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2.566 18.269,64 142.441,00
002   γη με βλάστηση 2.089 15.886,14 118.358,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 626 179,63 17.877,50
004   καλλιέργειες μουριάς 622 175,63 17.652,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 617 171,38 17.377,50
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 5 4,25 275,00
007   καλλιέργειες αμυγδαλιάς 1 0,50 50,00
008   κήπος με αμυγδαλιές (bağçe-yi badem) 1 0,50 50,00
009   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 3 3,50 175,00
010   1.153 11.206,50 69.678,50
011   καπνά 270 148,25 3.419,00
012   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 268 133,25 3.049,00
013   κήπος με καπνά (duhan bağçesi) 1 1,00 20,00
014   άλλο αγροτεμάχιο με καπνά (diğer duhan tarlası) 1 14,00 350,00
015   βαμβάκι 147 158,00 4.300,00
016   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 85 73,00 2.165,00
017   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 48 63,00 1.610,00
018   αγροτεμάχιο βαμβακιού με άφθονη άρδευση (su basar pembe tarlası) 1 3,00 60,00
019   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 5,00 150,00
020   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 11 14,00 315,00
021   αμπέλι 201 188,00 7.830,00
022   αμπέλι (bağ) 201 188,00 7.830,00
023   δημητριακά 535 10.712,25 54.129,50
024   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 531 10.710,75 54.054,50
025   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 1,50 75,00
026   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 310 4.500,01 30.802,50
027   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 15,00
028   κήπος (bağçe) 34 24,13 1.700,00
029   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 3 5,00 180,00
030   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 7 7,50 345,00
031   αγροτεμάχιο (tarla) 193 3.407,00 17.060,00
032   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 66 16,88 972,50
033   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
034   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 4 38,00 480,00
035   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1.000,00 10.000,00
036   320 49,00 11.055,00
037   αλώνι (harman) 319 49,00 1.055,00
038   αλώνι (harman yeri) 315 46,00 995,00
039   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 10.000,00
040   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 157 2.334,50 13.027,50
041   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 157 2.334,50 13.027,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 709 1.063 9.706,00
002   ελιές 495 828 8.290,00
003   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 10,00
004   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 56 80 800,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 84 272 2.745,00
007   ελιά (zeytun 2) 197 234 2.340,00
008   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 11 27 275,00
009   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 10 27 270,00
010   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 7 13 130,00
011   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
012   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20,00
013   ελιά (zeytun) 93 137 1.370,00
014   ελιές (eşcar-ı zeytun) 42 49 470,00
015   Σύνολο αμυγδαλιών 106 124 635,00
016   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 7 35,00
017   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 6 6 25,00
018   αμυγδαλιά (badem 2) 47 49 265,00
019   αμυγδαλιά (badem ağacı) 5 9 45,00
020   αμυγδαλιά (badem) 37 53 265,00
021   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 17 18 90,00
022   καρυδιές 14 18 180,00
023   καρυδιές (şecer-i ceviz) 4 5 50,00
024   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 4 6 60,00
025   καρυδιά (ceviz 2) 2 2 20,00
026   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 4 5 50,00
027   χαρουπιές 94 93 601,00
028   χαρουπιά (harub 2) 51 38 240,00
029   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 14 19 160,00
030   χαρουπιές (harub eşcarı) 3 2 20,00
031   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 5,00
032   χαρουπιά (harub) 9 4 20,00
033   χαρουπιά (harup) 4 7 35,00
034   χαρουπιές (harub eşcâri) 12 22 121,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1.421 196 88.037,00
002   σπίτι (hane) 1.244 56 40.052,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 4 2 380,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 3 1 280,00
005   κατάστημα (dükkan) 3 3 380,00
006   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 2 2 230,00
007   σιδερουργείο (ahenger dükkanı) 1 1 150,00
008   αγροτικά κτήρια 81 38 3.850,00
009   μάντρα (mandıra) 81 38 3.850,00
010   1 0 375,00
011   1 0 375,00
012   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 0 375,00
013   28 50 265,00
014   κυψέλη (ari kovani) 28 50 265,00
015   Μύλοι 64 49 43.115,00
016   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 9 7 1.700,00
017   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 26 24 5.165,00
018   Νερόμυλοι 28 17 36.050,00
019   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 1 1.800,00
020   νερόμυλος (su değirmeni) 3 2 5.800,00
021   άλλος νερόμυλος (diğer su değirmeni) 1 1 1.000,00
022   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 22 12 26.050,00
023   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 1.400,00
024   μύλος (deği̇rmen) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 1.025 6.866 131.136,00
002   πρόβατα (agnam) 63 2.577 20.536,00
003   πρόβατα (koyun) 47 1.241 9.848,00
004   άλογο (bargi̇r) 102 173 33.670,00
005   άλογο (esb) 2 1 250,00
006   φοράδα (kisrak) 54 121 24.320,00
007   ζεύγος φοράδων (çift kısrak) 1 1 200,00
008   αγελάδα (inek) 108 96 10.295,00
009   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 10 6 1.150,00
010   μουλάρι (katir) 7 6 3.000,00
011   αίγες (keçi̇) 109 3.133 25.266,00
012   βόδι (öküz) 613 233 33.305,00
013   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 132 30 7.625,00
014   βόδι (sığır) 1 1 100,00
015   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 23 648 5.064,00
016   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 11 307 2.336,00
017   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 12 341 2.728,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 13, 2021, 8:04 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καζάς Χρυσοχού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6014/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό