Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6015
UUID βάσης δεδομένων: 48265b9e-dd82-4009-b04b-26cce93c0821
Όνομα: Χρυσοχού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hırsofi
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (nefs - karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chrysochou
Χρυσοχού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysokhou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.798,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.437,5 621,0 6.050,0 7.690,0
31,0% 3,0% 29,1% 37,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
50,00
1.301,00
3,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
61,00
1.498,00
4,1%
Καζάς Χρυσοχού:
61,00
1.498,00
4,1%
Καζάς Χρυσοχού:
93,00
2.566,00
3,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
694,50
26.828,64
2,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
6.437,50
242.196,00
2,7%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
709,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
56,00
1.421,00
3,9%
Καζάς Χρυσοχού:
73,00
1.711,00
4,3%
Καζάς Χρυσοχού:
59,00
1.440,00
4,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
621,00
15.511,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.050,00
185.167,00
3,3%
Καζάς Χρυσοχού:
39,00
1.025,00
3,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
199,00
8.641,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
7.690,00
262.074,00
2,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20.798,50
704.948,00
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.032,50
Abdurrahman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.382,50
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.752,50
Abdurrahman γιος του Nu'man
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 800,00
Hasan γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.162,50
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Hasan γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 485,00
Sadık γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 782,50
Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 1.361,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 137,50
Abbas γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Χρυσοχού 285,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 93 694,50 6.437,50
002   γη με βλάστηση 57 190,50 3.572,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 24 30,75 2.162,50
004   καλλιέργειες μουριάς 23 29,25 2.087,50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 23 29,25 2.087,50
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,50 75,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 31 156,75 1.330,00
008   καπνά 13 17,75 475,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 13 17,75 475,00
010   βαμβάκι 7 10,00 210,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 7 10,00 210,00
012   δημητριακά 11 129,00 645,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 129,00 645,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 3,00 80,00
015   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 2 3,00 80,00
016   άλλη χρήση γης 12 13,00 260,00
017   αλώνι (harman) 12 13,00 260,00
018   αλώνι (harman yeri) 12 13,00 260,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 491,00 2.605,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 491,00 2.605,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 25 73 621,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 20 55 520,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 5 50,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 10 36 360,00
005   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 7 22 220,00
006   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun) 7 14 110,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
010   αμυγδαλιά (badem) 2 2 10,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 2 10,00
012   χαρουπιές 3 16 91,00
013   χαρουπιές (harub eşcâri) 3 16 91,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 56 59 6.050,00
002   σπίτι (hane) 51 49 5.750,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 160,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 160,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 2 8 40,00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 8 40,00
007   Μύλοι 1 1 100,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 186 4.440,00
002   πρόβατα (agnam) 6 140 1.120,00
003   άλογο (bargi̇r) 9 9 1.700,00
004   αγελάδα (inek) 3 4 420,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100,00
006   βόδι (öküz) 7 8 1.000,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 25 200,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2020, 10:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χρυσοχού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6015/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό