Όνομα: Χρυσοχού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hırsofi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chrysochou
Χρυσοχού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khrysokhou
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (nefs - karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20,798.50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
6,437.5 621.0 6,050.0 7,690.0
31.0% 3.0% 29.1% 37.0%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
50.00
1,301.00
3.8%
Καζάς Χρυσοχού:
1.00
31.00
3.2%
Καζάς Χρυσοχού:
61.00
1,498.00
4.1%
Καζάς Χρυσοχού:
61.00
1,498.00
4.1%
Καζάς Χρυσοχού:
93.00
2,566.00
3.6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
694.50
26,828.62
2.6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
6,437.50
242,196.00
2.7%
Καζάς Χρυσοχού:
25.00
709.00
3.5%
Καζάς Χρυσοχού:
56.00
1,421.00
3.9%
Καζάς Χρυσοχού:
73.00
1,711.00
4.3%
Καζάς Χρυσοχού:
59.00
1,440.00
4.1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
621.00
15,511.00
4.0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6,050.00
185,167.00
3.3%
Καζάς Χρυσοχού:
39.00
1,025.00
3.8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
199.00
8,641.00
2.3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
7,690.00
262,074.00
2.9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20,798.50
704,948.00
3.0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Abdullah
Χρυσοχού 1,032.50
Abdurrahman γιος του Hüseyin
Χρυσοχού 1,382.50
Osman γιος του Mehmed
Χρυσοχού 1,752.50
Abdurrahman γιος του Nu'man
Χρυσοχού 800.00
Hasan γιος του Ali
Χρυσοχού 1,162.50
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Hasan γιος του İsmail
Χρυσοχού 485.00
Sadık γιος του Mustafa
Χρυσοχού 782.50
Hüseyin γιος του Yusuf
Χρυσοχού 1,361.00
Hasan γιος του Mustafa
Χρυσοχού 137.50
Abbas γιος του Mustafa
Χρυσοχού 285.00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 93 694.50 6,437.50
002   γη με βλάστηση 57 190.50 3,572.50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 24 30.75 2,162.50
004   καλλιέργειες μουριάς 23 29.25 2,087.50
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 23 29.25 2,087.50
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1.50 75.00
007   31 156.75 1,330.00
008   13 17.75 475.00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 13 17.75 475.00
010   βαμβάκι 7 10.00 210.00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 7 10.00 210.00
012   δημητριακά 11 129.00 645.00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 129.00 645.00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 3.00 80.00
015   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 2 3.00 80.00
016   12 13.00 260.00
017   αλώνι (harman) 12 13.00 260.00
018   αλώνι (harman yeri) 12 13.00 260.00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 491.00 2,605.00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 491.00 2,605.00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 25 73 621.00
002   ελιές 20 55 520.00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 5 50.00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 10 36 360.00
005   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 7 22 220.00
006   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇) 1 2 20.00
007   πεδινές ελιές (ova zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20.00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun) 7 14 110.00
009   Σύνολο αμυγδαλιών 2 2 10.00
010   αμυγδαλιά (badem) 2 2 10.00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 2 10.00
012   χαρουπιές 3 16 91.00
013   χαρουπιές (harub eşcâri) 3 16 91.00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 56 59 6,050.00
002   σπίτι (hane) 51 49 5,750.00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 160.00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 160.00
005   2 8 40.00
006   κυψέλη (ari kovani) 2 8 40.00
007   Μύλοι 1 1 100.00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 100.00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 39 199 7,690.00
002   πρόβατα (agnam) 6 140 1,120.00
003   άλογο (bargi̇r) 9 9 1,700.00
004   αγελάδα (inek) 3 4 420.00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 100.00
006   βόδι (öküz) 20 21 4,250.00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 13 13 3,250.00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 25 200.00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200.00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 26, 2020, 10:54 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στο μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χρυσοχού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6015/ στις 30/06/2022.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό