Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6016
UUID βάσης δεδομένων: f5bc0f17-4582-4b5c-aa67-d734e3909b39
Όνομα: Κρίτου Μαρόττου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Girit Marot
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kritou Marottou
Κρίτου Μαρόττου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kritou Marottou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.612,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.342,5 230,0 835,0 2.210,0
62,0% 2,7% 9,7% 25,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.301,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
54,00
1.498,00
3,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
109,00
2.566,00
4,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
713,50
16.584,14
4,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
5.342,50
108.773,50
4,9%
Καζάς Χρυσοχού:
38,00
709,00
5,4%
Καζάς Χρυσοχού:
46,00
1.421,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
800,00
2,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
230,00
8.196,00
2,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
835,00
79.627,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.025,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
76,00
6.228,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.210,00
112.516,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.612,50
306.662,50
2,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mustafa γιος του Yusuf
Κρίτου Μαρόττου 875,00
Abdullah γιος του Musa
Κρίτου Μαρόττου 677,50
İbrahim γιος του Yusuf
Κρίτου Μαρόττου 212,50
Hüseyin γιος του Mehmed
Κρίτου Μαρόττου 280,00
Vehime κόρη του Hüseyin
Κρίτου Μαρόττου 265,00
Hüseyin
Κρίτου Μαρόττου 0,00
Kumru κόρη του Yusuf
Κρίτου Μαρόττου 80,00
Yusuf
Κρίτου Μαρόττου 0,00
Zalihe κόρη του Rüstem
Κρίτου Μαρόττου 395,00
Rüstem
Κρίτου Μαρόττου 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 109 735,00 6.090,00
002   γη με βλάστηση 99 734,00 6.060,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 32 15,00 1.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 32 15,00 1.500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 32 15,00 1.500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 67 719,00 4.560,00
007   καπνά 8 4,00 100,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 4,00 100,00
009   βαμβάκι 8 1,50 112,50
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 8 1,50 112,50
011   αμπέλι 18 18,00 870,00
012   αμπέλι (bağ) 18 18,00 870,00
013   δημητριακά 33 695,50 3.477,50
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 33 695,50 3.477,50
015   άλλη χρήση γης 10 1,00 30,00
016   αλώνι (harman) 10 1,00 30,00
017   αλώνι (harman yeri) 10 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 38 38 325,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 26 260,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 3 30,00
004   ελιά (zeytun) 2 2 20,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 18 21 210,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 12 10 50,00
007   αμυγδαλιά (badem) 12 10 50,00
008   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 12 10 50,00
009   καρυδιά 1 1 10,00
010   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
011   χαρουπιές 1 1 5,00
012   χαρουπιές (harub eşcâri) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 46 5 1.435,00
002   σπίτι (hane) 39 1 780,00
003   αγροτικά κτήρια 4 1 150,00
004   μάντρα (mandıra) 4 1 150,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 2 2 500,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
009   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 112 2.850,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   άλογο (bargi̇r) 3 3 600,00
004   φοράδα (kisrak) 3 3 600,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
006   αίγες (keçi̇) 3 45 360,00
007   βόδι (öküz) 19 7 1.250,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 3 750,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:21 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κρίτου Μαρόττου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6016/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό