Όνομα: Φύτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fidi
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fyti
Φύτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phyti
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.767,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.677,5 75,0 780,0 1.235,0
63,8% 1,3% 13,5% 21,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.301,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.498,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
89,00
2.566,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
623,50
16.584,14
3,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.677,50
108.773,50
3,4%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
709,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.421,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
800,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
75,00
8.196,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
780,00
79.627,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.025,00
2,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
6.228,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.235,00
112.516,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.767,50
306.662,50
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
Φύτη 582,50
Μιχαήλ γιος του Χαράλαμπου
Φύτη 647,50
Γιωρκής γιος του Φίλιππου
Φύτη 825,00
Γιαννής γιος του παπά Χαράλαμπου
Φύτη 625,00
Γιαννής γιος του Γρηγόρη
Φύτη 430,00
Γιαννής γιος του Παυλή
Φύτη 1.150,00
Μιχαήλ γιος του Παυλή
Φύτη 660,00
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
Φύτη 1.217,50
Κόρη του παπά Νικόλα
Φύτη 685,00
Παπά Νικόλας
Φύτη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 649,50 4.850,00
002   γη με βλάστηση 80 648,50 4.830,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 9,50 950,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 9,50 950,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 21 9,50 950,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 624,00 3.805,00
007   καπνά 8 13,50 337,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 13,50 337,50
009   βαμβάκι 2 1,50 37,50
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 1,50 37,50
011   αμπέλι 23 11,00 440,00
012   αμπέλι (bağ) 23 11,00 440,00
013   δημητριακά 25 598,00 2.990,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 25 598,00 2.990,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 75,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 75,00
017   άλλη χρήση γης 9 1,00 20,00
018   αλώνι (harman) 9 1,00 20,00
019   αλώνι (harman yeri) 9 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 9 75,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 6 60,00
003   ελιά (zeytun) 4 4 40,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
006   αμυγδαλιά (badem) 1 3 15,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 4 1.230,00
002   σπίτι (hane) 31 1 780,00
003   κατάστημα (dükkan) 1 1 100,00
004   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 100,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   Μύλοι 1 1 250,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 36 1.235,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 20,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 20,00
004   αγελάδα (inek) 3 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
006   βόδι (öküz) 20 4 875,00
007   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 15 3 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 25, 2019, 11:04 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φύτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6019/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό