Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6019
UUID βάσης δεδομένων: 60ee5878-8a40-4f50-bfce-ca2253372ad2
Όνομα: Φύτη
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fidi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fyti
Φύτη
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phyti
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.852,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.042,5 95,0 4.280,0 5.435,0
53,0% 0,5% 20,5% 26,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.301,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.498,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.498,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
89,00
2.566,00
3,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.014,00
26.828,64
3,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
11.042,50
242.196,00
4,6%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
709,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.421,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.711,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.440,00
2,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
95,00
15.511,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.280,00
185.167,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.025,00
2,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
56,00
8.641,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.435,00
262.074,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20.852,50
704.948,00
3,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 582,50
Μιχαήλ γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 647,50
Γιωρκής γιος του Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 825,00
Γιαννής γιος του παπά Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 625,00
Γιαννής γιος του Γρηγόρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 430,00
Γιαννής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 1.150,00
Μιχαήλ γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 660,00
Γιωρκής γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 1.217,50
Κόρη του παπά Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 685,00
Παπά Νικόλας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φύτη 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 89 1.014,00 11.042,50
002   γη με βλάστηση 80 1.005,00 10.862,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 34,00 3.400,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 34,00 3.400,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 21 34,00 3.400,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 58 956,00 7.387,50
007   καπνά 8 21,50 537,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 21,50 537,50
009   βαμβάκι 2 3,00 75,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 3,00 75,00
011   αμπέλι 23 60,50 2.420,00
012   αμπέλι (bağ) 23 60,50 2.420,00
013   δημητριακά 25 871,00 4.355,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 25 871,00 4.355,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 75,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 1 15,00 75,00
017   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
018   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
019   αλώνι (harman yeri) 9 9,00 180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 11 95,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 8 80,00
003   ελιά (zeytun) 4 6 60,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 2 20,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 3 15,00
006   αμυγδαλιά (badem) 1 3 15,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 34 33 4.280,00
002   σπίτι (hane) 31 30 3.830,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 100,00
004   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 100,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   Μύλοι 1 1 250,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 39 1.185,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 20,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 20,00
004   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
005   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
006   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 25, 2019, 11:04 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φύτη. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6019/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό