Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6024
UUID βάσης δεδομένων: 09d128b6-8189-4caa-aa66-956cbaeb6935
Όνομα: Σαραμά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sarama
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sarama
Σαραμά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sarama
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.995,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.575,0 160,0 4.425,0 1.835,0
28,6% 1,8% 49,2% 20,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.301,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.498,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.498,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
2.566,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
234,00
26.828,64
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.575,00
242.196,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
709,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
24,00
1.421,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.711,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
24,00
1.440,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
160,00
15.511,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.425,00
185.167,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
9,00
1.025,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
8.641,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.835,00
262.074,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.995,00
704.948,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Şa'ban γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 742,50
Süleyman γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 1.142,50
İbrahim γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 212,50
Γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 565,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 315,00
Mustafa γιος του Eyüb
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 340,00
Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 50,00
Mehmed γιος του Nu'man
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 192,50
Mustafa γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 672,50
Mehmed γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σαραμά 847,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 34 234,00 2.575,00
002   γη με βλάστηση 29 229,00 2.485,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 11,00 1.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 11,00 1.100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 11,00 1.100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 218,00 1.385,00
007   καπνά 8 11,00 275,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 11,00 275,00
009   βαμβάκι 2 3,00 90,00
010   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 2 3,00 90,00
011   δημητριακά 11 204,00 1.020,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 204,00 1.020,00
013   άλλη χρήση γης 5 5,00 90,00
014   αλώνι (harman) 5 5,00 90,00
015   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 90,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 16 160,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 16 160,00
003   ελιά (zeytun) 10 16 160,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 24 24 4.425,00
002   σπίτι (hane) 22 22 1.625,00
003   Μύλοι 2 2 2.800,00
004   Νερόμυλοι 2 2 2.800,00
005   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 2.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 9 33 1.835,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   πρόβατα (koyun) 1 20 160,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   βόδι (öküz) 6 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 31, 2019, 11:02 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σαραμά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6024/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό