Όνομα: Ευρέτου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Evretu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Evretou
Ευρέτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Evretou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.152,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.147,5 140,0 2.455,0 1.410,0
34,9% 2,3% 39,9% 22,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
1.301,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.498,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
40,00
2.566,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
318,50
16.584,14
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.147,50
108.773,50
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
709,00
2,7%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.421,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
800,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
140,00
8.196,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.455,00
79.627,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.025,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
76,00
6.228,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.410,00
112.516,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.152,50
306.662,50
2,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tahir γιος του Hasan
Ευρέτου 1.310,00
Mehmed γιος του Ahmed
Ευρέτου 937,50
Osman γιος του Musa
Ευρέτου 290,00
Salih γιος του Mustafa
Ευρέτου 1.032,50
Osman γιος του Ahmed
Ευρέτου 1.187,50
Mustafa γιος του Ahmed
Ευρέτου 1.315,00
'Ömer γιος του Ahmed
Ευρέτου 120,00
Hasan γιος του 'Ali
Ευρέτου 300,00
Osman γιος του Musa
Ευρέτου 920,00
Mustafa γιος του 'Ali
Ευρέτου 755,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 40 325,50 2.507,50
002   γη με βλάστηση 32 324,50 2.487,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 6,50 650,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 6,50 650,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 6,50 650,00
006   21 318,00 1.837,50
007   καπνά 4 2,50 62,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 4 2,50 62,50
009   βαμβάκι 3 6,00 175,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,00 150,00
011   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 1 1,00 25,00
012   αμπέλι 1 1,50 60,00
013   αμπέλι (bağ) 1 1,50 60,00
014   δημητριακά 13 308,00 1.540,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 308,00 1.540,00
016   8 1,00 20,00
017   αλώνι (harman) 8 1,00 20,00
018   αλώνι (harman yeri) 8 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 24 195,00
002   ελιές 10 12 120,00
003   ελιά (zeytun) 10 12 120,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 2 5 25,00
005   αμυγδαλιά (badem) 2 5 25,00
006   καρυδιές 2 3 30,00
007   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 2 3 30,00
008   χαρουπιές 5 4 20,00
009   χαρουπιές (harub eşcâri) 5 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 22 4 2.555,00
002   σπίτι (hane) 19 1 1.505,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 2 2 950,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
007   Νερόμυλοι 1 1 700,00
008   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 21 83 2.460,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 500,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 1 25 200,00
009   βόδι (öküz) 12 7 1.000,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 2 1 250,00
011   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
012   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2019, 3:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ευρέτου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6025/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό