Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6025
UUID βάσης δεδομένων: eac158e7-e288-4043-9649-d964c2e2538f
Όνομα: Ευρέτου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Evretu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Evretou
Ευρέτου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Evretou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 12.167,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.172,5 350,0 2.960,0 4.685,0
34,3% 2,9% 24,3% 38,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
1.301,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.498,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.498,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
40,00
2.566,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
407,00
26.828,64
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
4.172,50
242.196,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
709,00
2,7%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.421,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.711,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.440,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
350,00
15.511,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.960,00
185.167,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.025,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
99,00
8.641,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.685,00
262.074,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
12.167,50
704.948,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Tahir γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 1.310,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 937,50
Osman γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 290,00
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 1.032,50
Osman γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 1.187,50
Mustafa γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 1.315,00
'Ömer γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 120,00
Hasan γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 300,00
Osman γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 920,00
Mustafa γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρέτου 755,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 40 407,00 4.172,50
002   γη με βλάστηση 32 399,00 4.012,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 18,00 1.800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 18,00 1.800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 18,00 1.800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 21 381,00 2.212,50
007   καπνά 4 5,50 137,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 4 5,50 137,50
009   βαμβάκι 3 6,00 175,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 5,00 150,00
011   άνυδρο βαμβακοχώραφο (su basmaz pembe tarlası) 1 1,00 25,00
012   αμπέλι 1 1,50 60,00
013   αμπέλι (bağ) 1 1,50 60,00
014   δημητριακά 13 368,00 1.840,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 368,00 1.840,00
016   άλλη χρήση γης 8 8,00 160,00
017   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
018   αλώνι (harman yeri) 8 8,00 160,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 19 41 350,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 26 260,00
003   ελιά (zeytun) 10 26 260,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
005   αμυγδαλιά (badem) 2 5 25,00
006   καρυδιά 2 3 30,00
007   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 2 3 30,00
008   χαρουπιές 5 7 35,00
009   χαρουπιές (harub eşcâri) 5 7 35,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 22 2.960,00
002   σπίτι (hane) 19 19 1.910,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 2 2 950,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
007   Νερόμυλοι 1 1 700,00
008   νερόμυλος (su değirmeni) 1 1 700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 97 4.185,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 4 5 600,00
007   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
008   αίγες (keçi̇) 1 25 200,00
009   βόδι (öküz) 10 20 2.625,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 30 240,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2019, 3:12 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ευρέτου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6025/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό