Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6026
UUID βάσης δεδομένων: cc6e565d-2960-485f-bc83-3d49e7bc883d
Όνομα: Σκάρφος, το
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İskarfo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Skarfos
Σκάρφος, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skarphos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.460,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.350,0 30,0 305,0 1.775,0
39,0% 0,9% 8,8% 51,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.301,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.498,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.498,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
2.566,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
158,00
26.828,64
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.350,00
242.196,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
709,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
1.421,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
1.711,00
0,2%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
1.440,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
15.511,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
305,00
185.167,00
0,2%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
1.025,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
8.641,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.775,00
262.074,00
0,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.460,00
704.948,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ζαχαρίας γιος του Τζοβάν
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 880,00
Λουίζος γιος του Τουμάζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 950,00
Χριστόδουλος γιος του Τζοβάν
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 660,00
Γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 280,00
Κυριάκος γιος του Παρθένη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 190,00
Χριστόδουλος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκάρφος, το 500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 158,00 1.350,00
002   γη με βλάστηση 10 155,00 1.300,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 5,00 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 5,00 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 5,00 500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 150,00 800,00
007   βαμβάκι 2 2,00 60,00
008   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 2 2,00 60,00
009   δημητριακά 4 148,00 740,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 148,00 740,00
011   άλλη χρήση γης 3 3,00 50,00
012   αλώνι (harman) 3 3,00 50,00
013   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 3 3 30,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 3 30,00
003   ελιά (zeytun) 3 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 5 5 305,00
002   σπίτι (hane) 5 5 305,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 12 1.525,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 400,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
004   βόδι (öküz) 4 9 1.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 1, 2019, 1:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σκάρφος, το. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6026/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό