Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6027
UUID βάσης δεδομένων: 735692fb-5ee9-4f52-85ab-42420ae57bca
Όνομα: Φιλούσα (Χρυσοχούς)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Filusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Filousa (Chrysochous)
Φιλούσα (Χρυσοχούς)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Philousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.519,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.874,5 180,0 2.075,0 3.390,0
33,7% 2,1% 24,4% 39,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.301,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
38,00
2.566,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
355,50
26.828,64
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.874,50
242.196,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
709,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.421,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.711,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
24,00
1.440,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
180,00
15.511,00
1,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.075,00
185.167,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
14,00
1.025,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
102,00
8.641,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.390,00
262.074,00
1,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.519,50
704.948,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 545,00
Ahmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 987,00
Osman γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 680,00
'Ali γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 535,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 1.057,50
Κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 150,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 0,00
Λευτέρης γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 1.507,50
Δημήτρης γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 287,50
Χριστόδουλος γιος του ‘Uzuli [sic: ‘Anzuli]
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Φιλούσα (Χρυσοχούς) 905,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 38 355,50 2.874,50
002   γη με βλάστηση 33 350,50 2.774,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 8 8,00 800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 8 8,00 800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 8 8,00 800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 342,50 1.974,50
007   καπνά 5 3,50 87,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 5 3,50 87,50
009   βαμβάκι 6 8,00 220,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 6 8,00 220,00
011   δημητριακά 14 331,00 1.667,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 14 331,00 1.667,00
013   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
014   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
015   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 25 180,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 11 110,00
003   ελιά (zeytun 2) 3 4 40,00
004   ελιά (zeytun) 7 7 70,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
006   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 2 10,00
007   χαρουπιές 12 12 60,00
008   χαρουπιά (harub 2) 2 2 10,00
009   χαρουπιά (harub) 7 7 35,00
010   χαρουπιές (harub eşcâri) 3 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 23 24 2.075,00
002   σπίτι (hane) 21 21 1.825,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   Μύλοι 1 1 240,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 240,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 14 102 3.390,00
002   άλογο (bargi̇r) 2 3 600,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 4 7 700,00
005   αίγες (keçi̇) 2 80 640,00
006   βόδι (öküz) 6 12 1.450,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 5, 2019, 1:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φιλούσα (Χρυσοχούς). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6027/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό