Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6028
UUID βάσης δεδομένων: 92a037d3-fb79-494e-b635-11229bdf613f
Όνομα: Τριμιθούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirmitusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trimithousa
Τριμιθούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tremythousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.358,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.062,5 155,0 1.967,0 5.174,0
22,0% 1,7% 21,0% 55,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.301,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
2.566,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
243,00
26.828,64
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.062,50
242.196,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
709,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.421,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
17,00
1.711,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.440,00
1,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
155,00
15.511,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.967,00
185.167,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.025,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
179,00
8.641,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.174,00
262.074,00
2,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
9.358,50
704.948,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 1.340,00
Hüseyin γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 1.442,50
'Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 1.482,50
Abdurrahman γιος του Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 250,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 935,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 312,50
Veli γιος του Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 142,00
Hasan γιος του Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 330,00
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 539,00
Salih γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τριμιθούσα 415,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 26 243,00 2.062,50
002   γη με βλάστηση 22 239,00 1.982,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 6,50 650,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 6,50 650,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 6,50 650,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 232,50 1.332,50
007   καπνά 6 4,50 112,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 6 4,50 112,50
009   βαμβάκι 1 4,00 100,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 9 224,00 1.120,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 224,00 1.120,00
013   άλλη χρήση γης 4 4,00 80,00
014   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
015   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 7 17 155,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 14 140,00
003   ελιά (zeytun) 5 14 140,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 1 2 10,00
007   χαρουπιά (harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 26 26 1.967,00
002   σπίτι (hane) 22 22 1.617,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 1 1 145,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 145,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 22 178 4.924,00
002   πρόβατα (agnam) 3 78 544,00
003   πρόβατα (koyun) 3 78 544,00
004   άλογο (bargi̇r) 8 9 1.800,00
005   φοράδα (kisrak) 4 5 1.000,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   αίγες (keçi̇) 3 75 605,00
008   βόδι (öküz) 7 15 1.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2019, 1:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τριμιθούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6028/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό