Όνομα: Τριμιθούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tirmitusa
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Trimithousa
Τριμιθούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tremythousa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.461,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.335,0 85,0 1.042,0 2.074,0
29,9% 1,9% 23,4% 46,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.301,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
2.566,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
195,00
16.584,14
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.335,00
108.773,50
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
709,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.421,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
800,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
85,00
8.196,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.042,00
79.627,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.025,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
109,00
6.228,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.074,00
112.516,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.461,00
306.662,50
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του 'Ali
Τριμιθούσα 1.340,00
Hüseyin γιος του Ahmed
Τριμιθούσα 1.442,50
'Ali γιος του Ahmed
Τριμιθούσα 1.482,50
Abdurrahman γιος του Sadık
Τριμιθούσα 250,00
Mehmed γιος του Ahmed
Τριμιθούσα 935,00
Mustafa γιος του Osman
Τριμιθούσα 312,50
Veli γιος του Dede
Τριμιθούσα 142,00
Hasan γιος του Dede
Τριμιθούσα 330,00
Hüseyin γιος του Mehmed
Τριμιθούσα 539,00
Salih γιος του Mustafa
Τριμιθούσα 415,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 26 199,00 1.435,00
002   γη με βλάστηση 22 198,00 1.415,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 3,00 300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 3,00 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 3,00 300,00
006   16 195,00 1.115,00
007   καπνά 6 3,00 75,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 6 3,00 75,00
009   βαμβάκι 1 4,00 100,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 4,00 100,00
011   δημητριακά 9 188,00 940,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 188,00 940,00
013   4 1,00 20,00
014   αλώνι (harman) 4 1,00 20,00
015   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 7 11 95,00
002   ελιές 5 8 80,00
003   ελιά (zeytun) 5 8 80,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5,00
005   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 1 2 10,00
007   χαρουπιά (harub) 1 2 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 26 4 1.287,00
002   σπίτι (hane) 22 1 1.037,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 100,00
005   1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
007   Μύλοι 1 1 145,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 145,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 23 114 2.724,00
002   πρόβατα (agnam) 3 78 544,00
003   πρόβατα (koyun) 3 78 544,00
004   άλογο (bargi̇r) 8 4 800,00
005   φοράδα (kisrak) 4 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   αίγες (keçi̇) 3 25 405,00
008   βόδι (öküz) 8 6 875,00
009   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 1 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2019, 1:39 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τριμιθούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6028/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό