Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6029
UUID βάσης δεδομένων: c0f52d6d-54c5-4553-9774-95686b7a383e
Όνομα: Μελάδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melatya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Meladeia
Μελάδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Meladhia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 27.540,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.970,0 290,0 9.550,0 10.730,0
25,3% 1,1% 34,7% 39,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.301,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
63,00
2.566,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
830,50
26.828,64
3,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
6.970,00
242.196,00
2,9%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
709,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.421,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
1.711,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.440,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
290,00
15.511,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
9.550,00
185.167,00
5,2%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.025,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
404,00
8.641,00
4,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
10.730,00
262.074,00
4,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
27.540,00
704.948,00
3,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 2.305,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 2.405,00
Dede γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 1.367,50
Mehmed γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 835,00
Emin γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 515,00
Ahmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 805,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 200,00
Mustafa γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 857,50
Salih γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 1.002,50
Salih oğlu Sadık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελάδεια 570,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 63 830,50 6.970,00
002   γη με βλάστηση 54 821,50 6.800,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 25,50 2.480,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 25,50 2.480,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 20 24,50 2.450,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 1,00 30,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 32 795,50 4.295,00
008   καπνά 8 5,50 130,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 5,50 130,00
010   βαμβάκι 3 3,00 90,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 3,00 90,00
012   αμπέλι 2 4,00 160,00
013   αμπέλι (bağ) 2 4,00 160,00
014   δημητριακά 19 783,00 3.915,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 19 783,00 3.915,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,50 25,00
017   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 1 0,50 25,00
018   άλλη χρήση γης 9 9,00 170,00
019   αλώνι (harman) 9 9,00 170,00
020   αλώνι (harman yeri) 9 9,00 170,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 32 290,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 26 260,00
003   ελιά (zeytun) 12 26 260,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 5 25,00
005   αμυγδαλιά (badem) 2 5 25,00
006   χαρουπιές 1 1 5,00
007   χαρουπιά (harub) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 30 30 9.550,00
002   σπίτι (hane) 24 24 2.650,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 300,00
005   Μύλοι 3 3 6.600,00
006   Νερόμυλοι 3 3 6.600,00
007   νερόμυλος (su değirmeni) 2 2 5.100,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 400 9.730,00
002   πρόβατα (agnam) 4 80 640,00
003   πρόβατα (koyun) 4 80 640,00
004   άλογο (bargi̇r) 8 20 4.000,00
005   φοράδα (kisrak) 4 16 3.200,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 3 280 2.240,00
009   βόδι (öküz) 9 18 2.250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2019, 2:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελάδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6029/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό