Όνομα: Μελάδεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melatya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Meladeia
Μελάδεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Meladhia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 18.842,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
4.157,5 195,0 7.990,0 6.630,0
22,1% 1,0% 42,4% 35,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.301,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
63,00
2.566,00
2,5%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
722,00
16.584,14
4,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
4.157,50
108.773,50
3,8%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
709,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.421,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
800,00
2,9%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
195,00
8.196,00
2,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
7.990,00
79.627,00
10,0%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.025,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
316,00
6.228,00
5,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.630,00
112.516,00
5,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
18.842,50
306.662,50
6,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mustafa
Μελάδεια 2.305,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Μελάδεια 2.405,00
Dede γιος του Salih
Μελάδεια 1.367,50
Mehmed γιος του 'Ali
Μελάδεια 835,00
Emin γιος του Veli
Μελάδεια 515,00
Ahmed γιος του Hüseyin
Μελάδεια 805,00
Mehmed γιος του Ahmed
Μελάδεια 200,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Μελάδεια 857,50
Salih γιος του Hüseyin
Μελάδεια 1.002,50
Salih oğlu Sadık
Μελάδεια 570,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 63 730,50 4.347,50
002   γη με βλάστηση 54 729,50 4.317,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 21 6,00 530,00
004   καλλιέργειες μουριάς 21 6,00 530,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 20 5,00 500,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 1,00 30,00
007   32 723,00 3.762,50
008   καπνά 8 3,00 67,50
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 3,00 67,50
010   βαμβάκι 3 1,00 30,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 1,00 30,00
012   αμπέλι 2 2,00 80,00
013   αμπέλι (bağ) 2 2,00 80,00
014   δημητριακά 19 717,00 3.585,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 19 717,00 3.585,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,50 25,00
017   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 1 0,50 25,00
018   9 1,00 30,00
019   αλώνι (harman) 9 1,00 30,00
020   αλώνι (harman yeri) 9 1,00 30,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 15 25 220,00
002   ελιές 12 19 190,00
003   ελιά (zeytun) 12 19 190,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 2 5 25,00
005   αμυγδαλιά (badem) 2 5 25,00
006   χαρουπιές 1 1 5,00
007   χαρουπιά (harub) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 30 4 7.990,00
002   σπίτι (hane) 24 1 1.290,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 100,00
005   Μύλοι 3 2 6.600,00
006   Νερόμυλοι 3 2 6.600,00
007   νερόμυλος (su değirmeni) 2 1 5.100,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 30 366 7.720,00
002   πρόβατα (agnam) 4 60 480,00
003   πρόβατα (koyun) 4 60 480,00
004   άλογο (bargi̇r) 8 17 3.400,00
005   φοράδα (kisrak) 4 16 3.200,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 3 280 2.240,00
009   βόδι (öküz) 13 7 1.000,00
010   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 4 1 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 6, 2019, 2:52 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελάδεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6029/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό