Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6030
UUID βάσης δεδομένων: 8af37e55-bb70-4dcf-b52e-10daa3fc968f
Όνομα: Κιός (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İstinco
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kios
Κιός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Istingo
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.280,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.445,0 0,0 2.225,0 5.610,0
30,5% 0,0% 19,7% 49,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
27,00
1.301,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.498,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.498,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
49,00
2.566,00
1,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
378,50
26.828,64
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.445,00
242.196,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
709,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.421,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
1.711,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.440,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
15.511,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.225,00
185.167,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.025,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
106,00
8.641,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.610,00
262.074,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
11.280,00
704.948,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 880,00
Mehmed γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 392,50
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 822,50
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 770,00
Κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 25,00
Ahmed γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 760,00
Abdurrahman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 742,50
Hüseyin γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 965,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 565,00
Kısa oğlu Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κιός (η) 415,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 49 378,50 3.445,00
002   γη με βλάστηση 43 372,50 3.325,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 17 13,50 1.300,00
004   καλλιέργειες μουριάς 16 12,50 1.250,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 16 12,50 1.250,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 25 317,00 1.815,00
008   καπνά 8 6,00 147,50
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 6,00 147,50
010   βαμβάκι 5 5,00 137,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 5,00 137,50
012   δημητριακά 12 306,00 1.530,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 12 306,00 1.530,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 42,00 210,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 1 42,00 210,00
016   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
017   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
018   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 28 2.225,00
002   σπίτι (hane) 26 26 2.120,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 25 105 5.360,00
002   πρόβατα (agnam) 2 40 320,00
003   πρόβατα (koyun) 2 40 320,00
004   άλογο (bargi̇r) 6 6 1.200,00
005   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
006   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
007   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
008   βόδι (öküz) 15 28 3.500,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 7, 2019, 12:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κιός (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6030/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό