Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6031
UUID βάσης δεδομένων: 6a815b77-c2c5-4276-b893-1b23bd5a1041
Όνομα: Κυνούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Cinusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kynousa
Κυνούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kynousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.555,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.920,0 275,0 2.145,0 3.215,0
34,1% 3,2% 25,1% 37,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.301,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.498,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.498,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
39,00
2.566,00
1,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
284,00
26.828,64
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.920,00
242.196,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
1.421,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.711,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
17,00
1.440,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
275,00
15.511,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.145,00
185.167,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
12,00
1.025,00
1,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
168,00
8.641,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.215,00
262.074,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.555,00
704.948,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυνούσα 1.515,00
Χριστόδουλος γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυνούσα 790,00
Ahmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 585,00
Ahmed γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 645,00
Hüseyin γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 65,00
Κόρη του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 30,00
Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 0,00
Veli γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 52,50
Κόρη του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 90,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κυνούσα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 39 284,00 2.920,00
002   γη με βλάστηση 33 263,00 2.740,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 5,50 525,00
004   καλλιέργειες μουριάς 5 5,50 525,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 5 5,50 525,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 218,00 1.495,00
007   καπνά 13 14,00 350,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 13 14,00 350,00
009   αμπέλι 1 5,00 150,00
010   αμπέλι (bağ) 1 5,00 150,00
011   δημητριακά 9 199,00 995,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 199,00 995,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 39,50 720,00
014   αρδευόμενος κήπος (sulu bağçe) 1 0,50 15,00
015   κήπος (bağçe) 1 12,00 480,00
016   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 1 1,00 50,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 1 25,00 125,00
018   οικόπεδο (hane yeri) 1 1,00 50,00
019   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
020   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
021   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 100,00
022   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 16,00 80,00
023   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 16,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 29 275,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 24 245,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 1 15,00
005   ελιά (zeytun) 8 22 220,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιά (badem) 1 3 15,00
009   καρυδιά 1 1 10,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 20 17 2.145,00
002   σπίτι (hane) 16 14 1.470,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 0 180,00
004   άλλο σπίτι (di̇ğer hane) 1 0 180,00
005   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
006   μάντρα (mandıra) 3 3 300,00
007   τμήμα κτηρίου 1 0 375,00
008   δωμάτιο 1 0 375,00
009   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 0 375,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 168 3.215,00
002   πρόβατα (agnam) 1 35 280,00
003   πρόβατα (koyun) 1 35 280,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
006   αίγες (keçi̇) 2 120 960,00
007   βόδι (öküz) 7 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κυνούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6031/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό