Όνομα: Μελάνδρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melandıra
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melandra
Μελάνδρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melandra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.231,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.797,5 185,0 1.185,0 2.154,0
34,4% 3,5% 22,7% 41,2%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.301,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.498,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
55,00
2.566,00
2,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
287,50
16.584,14
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.797,50
108.773,50
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
17,00
709,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.421,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
800,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
94,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
185,00
8.196,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.185,00
79.627,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.025,00
1,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
119,00
6.228,00
1,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.154,00
112.516,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.231,50
306.662,50
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Mehmed
Μελάνδρα 764,00
Abdurrahman γιος του Osman
Μελάνδρα 470,00
Hayrullah γιος του Osman
Μελάνδρα 520,00
Osman γιος του Mehmed
Μελάνδρα 67,50
Şerif γιος του Mehmed
Μελάνδρα 60,00
Hüseyin γιος του Yusuf
Μελάνδρα 55,00
Mehmed γιος του Hüseyin
Μελάνδρα 745,00
Mustafa γιος του Hüseyin
Μελάνδρα 245,00
Sadık γιος του Halil
Μελάνδρα 260,00
Ahmed γιος του Mustafa
Μελάνδρα 460,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 55 345,00 2.582,50
002   γη με βλάστηση 49 344,00 2.562,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 4,00 350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 3,00 300,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 3,00 300,00
006   οπωρώνας (meyveli̇ bağçe) 1 1,00 50,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 234,50 1.572,50
008   καπνά 8 3,00 85,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 3,00 85,00
010   βαμβάκι 2 1,50 22,50
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 1,50 22,50
012   αμπέλι 4 9,00 360,00
013   αμπέλι (bağ) 4 9,00 360,00
014   δημητριακά 20 221,00 1.105,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 20 221,00 1.105,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 105,50 640,00
017   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 1 2,50 125,00
018   αγροτεμάχιο (tarla) 4 103,00 515,00
019   άλλη χρήση γης 6 1,00 20,00
020   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
021   αλώνι (harman yeri) 6 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 17 28 240,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 20 200,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
004   ελιά (zeytun) 10 15 150,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
006   χαρουπιές 5 8 40,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
008   χαρουπιά (harup) 4 7 35,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 5 1.285,00
002   σπίτι (hane) 28 1 935,00
003   αγροτικά κτήρια 3 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 3 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
007   Μύλοι 1 1 240,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 240,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 146 2.554,00
002   πρόβατα (agnam) 2 43 344,00
003   πρόβατα (koyun) 2 43 344,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
007   αίγες (keçi̇) 3 95 760,00
008   βόδι (öküz) 12 6 750,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 28, 2021, 12:42 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελάνδρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6032/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό