Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6033
UUID βάσης δεδομένων: ad87d3f4-0172-45c3-a422-9088dfa05509
Όνομα: Αναδιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anadyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Anadiou
Αναδιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Anadhyou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.992,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.427,5 125,0 1.410,0 3.030,0
34,7% 1,8% 20,2% 43,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.301,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.498,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.498,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
31,00
2.566,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
398,50
26.828,64
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.427,50
242.196,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
709,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.421,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.711,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.440,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
125,00
15.511,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.410,00
185.167,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.025,00
1,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
114,00
8.641,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.030,00
262.074,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.992,50
704.948,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
'Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 1.172,50
'Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 352,50
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 832,50
Mehmed γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 718,50
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 916,50
'Ali γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 905,00
'Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 605,00
Καρά Mehmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 410,00
'Ali γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 345,00
Murad γιος του Seyfi
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αναδιού 505,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 398,50 2.427,50
002   γη με βλάστηση 24 391,50 2.287,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,50 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 390,00 2.137,50
007   καπνά 3 2,50 47,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 3 2,50 47,50
009   βαμβάκι 3 3,00 45,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 3 3,00 45,00
011   αμπέλι 3 3,50 140,00
012   αμπέλι (bağ) 3 3,50 140,00
013   δημητριακά 11 381,00 1.905,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 381,00 1.905,00
015   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
016   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
017   αλώνι (harman yeri) 7 7,00 140,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 13 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 6 11 110,00
003   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 5 9 90,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
006   αμυγδαλιά (badem) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 1 1 5,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 11 1.410,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.310,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 110 2.030,00
002   πρόβατα (agnam) 1 18 144,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
005   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
006   βόδι (öküz) 4 6 750,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 82 536,00
008   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 82 536,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 20, 2019, 10:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αναδιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6033/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό