Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6034
UUID βάσης δεδομένων: 54eed107-7209-48db-96e9-4c186725d3a0
Όνομα: Λυσός (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Liso
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lysos
Λυσός (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lyso
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.762,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
9.657,5 475,0 5.555,0 5.075,0
46,5% 2,3% 26,8% 24,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
50,00
1.301,00
3,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
63,00
1.498,00
4,2%
Καζάς Χρυσοχού:
63,00
1.498,00
4,2%
Καζάς Χρυσοχού:
103,00
2.566,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
973,50
26.828,64
3,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
9.657,50
242.196,00
4,0%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
709,00
4,8%
Καζάς Χρυσοχού:
50,00
1.421,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
54,00
1.711,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
50,00
1.440,00
3,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
475,00
15.511,00
3,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.555,00
185.167,00
3,0%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.025,00
2,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
8.641,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.075,00
262.074,00
1,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20.762,50
704.948,00
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 850,00
Αργύρης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 565,00
Γαβριήλ γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 165,00
Μιχαήλ γιος του Θεοδόση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 155,00
Γιωρκής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 305,00
Κόρη του Μικελλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 130,00
Μικελλής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 0,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 732,50
Σεραφείμ γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 750,00
Χριστόδουλος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Λυσός (η) 405,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 103 973,50 9.657,50
002   γη με βλάστηση 92 962,50 9.432,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 42,00 4.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 38 42,00 4.200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 37 40,50 4.050,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 1,50 150,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 46 660,50 3.887,50
008   καπνά 12 10,50 292,50
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 12 10,50 292,50
010   βαμβάκι 7 11,00 225,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 5 8,50 180,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 2,50 45,00
013   αμπέλι 1 5,00 200,00
014   αμπέλι (bağ) 1 5,00 200,00
015   δημητριακά 26 634,00 3.170,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 26 634,00 3.170,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 260,00 1.345,00
018   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 1 1,00 50,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 7 259,00 1.295,00
020   άλλη χρήση γης 11 11,00 225,00
021   αλώνι (harman) 11 11,00 225,00
022   αλώνι (harman yeri) 11 11,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 54 475,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 26 41 410,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 19 30 300,00
004   ελιά (zeytun 2) 2 3 30,00
005   ελιά (zeytun) 1 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 4 6 60,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
009   χαρουπιές 6 11 55,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 6 11 55,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 50 5.555,00
002   σπίτι (hane) 48 48 5.300,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
005   Μύλοι 1 1 250,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 14 1.575,00
002   αγελάδα (inek) 5 7 700,00
003   βόδι (öküz) 3 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 26, 2019, 9:49 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λυσός (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6034/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό