Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6036
UUID βάσης δεδομένων: c5cc377e-047c-430f-8ee4-e6f3e20f7a55
Όνομα: Aya Markudi
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Markudi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.425,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
125,0 50,0 250,0 1.000,0
8,8% 3,5% 17,5% 70,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.301,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
2.566,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
26.828,64
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
125,00
242.196,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.421,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
1.711,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.440,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
50,00
15.511,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
250,00
185.167,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.025,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
102,00
8.641,00
1,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.000,00
262.074,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.425,00
704.948,00
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdullah γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Aya Markudi 1.425,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 25,00 125,00
002   γη με βλάστηση 1 25,00 125,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 25,00 125,00
004   δημητριακά 1 25,00 125,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 125,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 5 50,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 5 50,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 250,00
002   σπίτι (hane) 1 1 150,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 102 1.000,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
003   αίγες (keçi̇) 1 100 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Νοέμ. 14, 2020, 6:36 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Aya Markudi. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6036/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό