Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6037
UUID βάσης δεδομένων: 58323208-5495-43d7-bfb4-16cfaeba29df
Όνομα: Άγιος Ισίδωρος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Sidero
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Isidoros
Άγιος Ισίδωρος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Isidoros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 20.472,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.877,5 780,0 4.675,0 6.140,0
43,4% 3,8% 22,8% 30,0%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Άγιος Ισίδωρος (Αυτή η εγγραφή) 19.383 94,68%
Χρυσολάκουρνα Hrisolakurna Manastırı 1.090 5,32%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.301,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.498,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.498,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
80,00
2.566,00
3,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.003,00
26.828,64
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
8.877,50
242.196,00
3,7%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
709,00
4,1%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.421,00
2,6%
Καζάς Χρυσοχού:
81,00
1.711,00
4,7%
Καζάς Χρυσοχού:
40,00
1.440,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
780,00
15.511,00
5,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.675,00
185.167,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.025,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
280,00
8.641,00
3,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.140,00
262.074,00
2,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20.472,50
704.948,00
2,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Şerif γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 1.215,00
Mehmed γιος του Veliyüddin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 842,50
Salih γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 750,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 80,00
Κόρη του Nu'man
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 80,00
Nu'man
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 0,00
Nu'man γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 975,00
Κόρη του Abdüllatif
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 855,00
Abdüllatif
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 0,00
Mehmed γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Άγιος Ισίδωρος 915,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 80 1.003,00 8.877,50
002   γη με βλάστηση 68 991,00 8.637,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 22 28,50 2.850,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 28,50 2.850,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 28,50 2.850,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 40 818,50 4.977,50
007   καπνά 8 7,50 157,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 8 7,50 157,50
009   βαμβάκι 11 47,00 1.000,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 5 8,00 200,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 6 39,00 800,00
012   δημητριακά 21 764,00 3.820,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 21 764,00 3.820,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 144,00 810,00
015   συνηθισμένος κήπος (bayağı bahçe) 2 2,00 100,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 4 142,00 710,00
017   άλλη χρήση γης 12 12,00 240,00
018   αλώνι (harman) 12 12,00 240,00
019   αλώνι (harman yeri) 12 12,00 240,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 81 780,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 23 75 750,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 19 70 700,00
004   ελιά (zeytun 2) 4 5 50,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 5 25,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 4 20,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 5,00
008   χαρουπιές 1 1 5,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 37 40 4.675,00
002   σπίτι (hane) 28 28 3.990,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 400,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 7 35,00
006   κυψέλη (ari kovani) 4 7 35,00
007   Μύλοι 1 1 250,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 19 273 4.390,00
002   πρόβατα (agnam) 1 25 200,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 2 400,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
006   αίγες (keçi̇) 3 180 1.440,00
007   βόδι (öküz) 10 14 1.750,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 50 400,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 2 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 28, 2019, 11:17 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος Ισίδωρος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6037/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό