Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6038
UUID βάσης δεδομένων: 6f8f90e2-3f4d-41f3-a1dd-1cb0c08bb4cd
Όνομα: Μυρμικόφου, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mirminikov
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Myrmikofou
Μυρμικόφου, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Myrmikoph
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.555,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.100,0 60,0 800,0 1.595,0
30,9% 1,7% 22,5% 44,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.301,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.498,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.498,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
2.566,00
0,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
156,25
26.828,64
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.100,00
242.196,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
709,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.421,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.711,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.440,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
60,00
15.511,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
800,00
185.167,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
9,00
1.025,00
0,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
71,00
8.641,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.595,00
262.074,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.555,00
704.948,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Beyt
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 760,00
İbrahim γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 635,00
'Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 480,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 530,00
'Ali γιος του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 920,00
Mustafa γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 230,00
Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μυρμικόφου, η 0,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 18 156,25 1.100,00
002   γη με βλάστηση 15 153,25 1.040,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,25 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,25 225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,25 225,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 9 119,00 655,00
007   καπνά 5 27,50 190,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 5 27,50 190,00
009   δημητριακά 4 91,50 465,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 91,50 465,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 32,00 160,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 2 32,00 160,00
013   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
014   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
015   αλώνι (harman yeri) 3 3,00 60,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 4 6 60,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 4 6 60,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 6 60,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 7 7 800,00
002   σπίτι (hane) 6 6 700,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 69 1.095,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
003   αίγες (keçi̇) 2 40 320,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 25 200,00
006   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 8, 2020, 1:25 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μυρμικόφου, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6038/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό