Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6039
UUID βάσης δεδομένων: 2b6a6d82-ae0b-480e-83c1-b956c9315dae
Όνομα: Πελαθούσα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Peladusa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pelathousa
Πελαθούσα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pelathousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.360,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.165,0 295,0 4.750,0 3.150,0
27,9% 2,6% 41,8% 27,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
1.301,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
42,00
2.566,00
1,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
476,75
26.828,64
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.165,00
242.196,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
709,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.421,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
37,00
1.711,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
1.440,00
1,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
295,00
15.511,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.750,00
185.167,00
2,6%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.025,00
1,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
64,00
8.641,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.150,00
262.074,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
11.360,00
704.948,00
1,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdürrezzak γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 1.190,00
Abdurrahman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 800,00
Kefil γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 575,00
Mehmed γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 145,00
Emin γιος του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 3.840,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 910,00
Κόρη του Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 130,00
Kasım
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 0,00
Abdüllatif γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 260,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πελαθούσα 540,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 42 476,75 3.165,00
002   γη με βλάστηση 33 467,75 2.985,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 5,75 575,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 5,75 575,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 5,25 550,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 0,50 25,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 352,00 1.860,00
008   καπνά 6 3,00 100,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 6 3,00 100,00
010   βαμβάκι 1 1,00 20,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 20,00
012   δημητριακά 10 348,00 1.740,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 10 348,00 1.740,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 110,00 550,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 4 110,00 550,00
016   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
017   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
018   αλώνι (harman yeri) 9 9,00 180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 22 37 295,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 12 25 230,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 24 220,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 7 35,00
006   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 3 5 25,00
007   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 2 10,00
008   χαρουπιές 5 5 30,00
009   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 5 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 25 25 4.750,00
002   σπίτι (hane) 22 22 2.400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 2 2 2.250,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
007   Νερόμυλοι 1 1 2.000,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 10 59 1.900,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 6 1.125,00
004   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
005   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
006   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 29, 2019, 11:13 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πελαθούσα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6039/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό