Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6041
UUID βάσης δεδομένων: 2b948563-4165-440f-b8f7-8a5d3c6e3f5e
Όνομα: Πάνω Αρόδες (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Arodez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Arodes
Πάνω Αρόδες (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Arodhes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 41.767,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
15.027,5 10,0 7.765,0 18.965,0
36,0% 0,0% 18,6% 45,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
76,00
1.301,00
5,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
86,00
1.498,00
5,7%
Καζάς Χρυσοχού:
86,00
1.498,00
5,7%
Καζάς Χρυσοχού:
172,00
2.566,00
6,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.798,00
26.828,64
6,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
15.027,50
242.196,00
6,2%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
79,00
1.421,00
5,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.711,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
84,00
1.440,00
5,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
15.511,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
7.765,00
185.167,00
4,2%
Καζάς Χρυσοχού:
75,00
1.025,00
7,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
616,00
8.641,00
7,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
18.965,00
262.074,00
7,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
41.767,50
704.948,00
5,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Αργύρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 865,00
Σάββας γιος του παπά Φίλιππου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 300,00
Σεραφείμ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 625,00
Παπά Γιωρκής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 440,00
Αργύρης γιος του Παρασκευά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 690,00
Σάββας γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 360,00
Στεφανής γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 720,00
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 725,00
Φίλιππος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 790,00
Γιαννής γιος του Πορτέλλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πάνω Αρόδες (οι) 290,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 172 1.798,00 15.027,50
002   γη με βλάστηση 137 1.763,00 14.357,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 52 47,50 4.750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 52 47,50 4.750,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 52 47,50 4.750,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 29 79,50 1.427,50
007   καπνά 13 10,50 232,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 13 10,50 232,50
009   βαμβάκι 4 4,00 100,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 4 4,00 100,00
011   αμπέλι 9 22,00 880,00
012   αμπέλι (bağ) 9 22,00 880,00
013   δημητριακά 3 43,00 215,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 43,00 215,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 56 1.636,00 8.180,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 56 1.636,00 8.180,00
017   άλλη χρήση γης 35 35,00 670,00
018   αλώνι (harman) 35 35,00 670,00
019   αλώνι (harman yeri) 35 35,00 670,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 1 10,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 79 84 7.765,00
002   σπίτι (hane) 73 73 7.245,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 400,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 6 30,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 6 30,00
007   Μύλοι 1 1 90,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 90,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 73 614 18.465,00
002   πρόβατα (agnam) 5 270 2.160,00
003   πρόβατα (koyun) 5 270 2.160,00
004   άλογο (bargi̇r) 11 16 2.900,00
005   φοράδα (kisrak) 10 15 2.700,00
006   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
007   αίγες (keçi̇) 6 235 1.880,00
008   βόδι (öküz) 47 89 11.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 2, 2019, 2:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Αρόδες (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6041/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό